Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

     

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được caodangykhoatphcm.edu.vn biên soạn và đăng tải. Bài học kinh nghiệm này để giúp đỡ các em luyện tập về dạng bài bác tính nhanh, củng thế kiến thức, nâng cao kỹ năng giải bài tập Toán lớp 4. Dưới đó là nội dung bỏ ra tiết, các em cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất


Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất là việc áp dụng các tính chất của phép cộng, phép nhân, … vào việc giải bài toán tính quý hiếm của biểu thức một phương pháp nhanh, hợp lí và chính xác nhất.

Xem thêm: Tìm Hiểu Cách Gấp Giay Ăn Đẹp, 11 CáCh Gấp Khăn Bàn Ăn Ý Tưởng


biện pháp tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất

Quy tắc 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm tất cả tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

Quy tắc 2: Phép cộng những số tương đương nhau được màn trình diễn bằng phép nhân

Quy tắc 3: áp dụng các đặc thù của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

Nhân một trong những với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x cNhân một số với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x cMột tổng phân chia cho một số: (a + b) : c = a : c + b : cMột số trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: vận dụng các đặc thù với những số đặc biệt

Các tính chất đó là:

0 nhân với cùng 1 số: 0 x a = a x 0 = 00 phân tách cho một số: 0 : a = 01 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = aChia một vài cho 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc điểm của 4 phép tính nhằm tách, ghép ngơi nghỉ tử số hoặc ở chủng loại số nhằm tạo ra vượt số giống nhau nghỉ ngơi cả mẫu số với tử số rồi thực hiện rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ:

*
=
*

Tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm cách giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2


Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200


Tính bằng cách thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm biện pháp giải đưa ra tiết: 4 x 125 x 25 x 8


Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000


Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm giải pháp giải bỏ ra tiết: 142 x 12 + 142 x 18


Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426


Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất 54 : 6 + 72 : 6


Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21


Tính bằng cách thuận tiện độc nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm giải pháp giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20


Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + trăng tròn + 20 + 20 + 20 + đôi mươi + đôi mươi + trăng tròn + 20 + trăng tròn + 20

= 10 + đôi mươi x 10

= 10 + 200

= 210


Bài tập tính bằng cách thuận nhân thể nhất

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64


Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b)

*

c)

*

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

-----

Tính bằng cách thuận tiện nhất được caodangykhoatphcm.edu.vn share trên đây. Hy vọng với bài bác tập này các em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, cải thiện kỹ năng giải những dạng việc tính nhanh lớp 4, từ kia củng cố gắng thêm kiến thức và học tốt môn học tập này hơn. Chúc các em học tập tốt, mời những em tìm hiểu thêm các dạng bài tập Toán lớp 4 trong chuyên mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, luyện tập Toán Lớp 4, bài xích Tập vào ngày cuối tuần Lớp 4, Toán nâng cấp Lớp 4 được caodangykhoatphcm.edu.vn biên soạn nhé.


Chuyên mục: Y tế sức khỏe