Tinh dầu sả nguyên chất

     

Tinch dầu sả ckhô cứng được triết xuất từ bỏ thân và lá của củ sả ckhô giòn, mùi thơm thoải mái, mùi hương phảng phất vị ckhô nóng đã giúp:

✅ Giải lan áp lực đè nén, găng, tạo nên một cảm hứng tlỗi thái, thoải mái lòng tin.

✅ Khả năng làm giảm bớt mùi, khử khuẩn

✅ Đuổi muỗi với côn trùng

✅ Làm lành vệt thương

Tinh dầu sả ckhô nóng là một Một trong những thành phầm được ưa chuộng trên các spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tương tự như mái ấm gia đình.


1.200.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":12786,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_dung-tich":"10ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":90000,"display_regular_price":90000,"image":"title":"tinh dau sa chanh","caption":"tinch du1ea7u Su1ea3 Chanh","url":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","alt":"tinc du1ea7u Su1ea3 Chanh","src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","srcset":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg 500w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-150x150.jpg 150w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-1536x1536.jpg 1536w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-2048x2048.jpg 2048w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-192x192.jpg 192w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","full_src_w":2084,"full_src_h":2084,"gallery_thumbnail_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":104đôi mươi,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"90.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8811,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_dung-tich":"30ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":130000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"tinch dau sa chanh","caption":"tinc du1ea7u Su1ea3 Chanh","url":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","alt":"tinch du1ea7u Su1ea3 Chanh","src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","srcset":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg 500w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-150x150.jpg 150w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-1536x1536.jpg 1536w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-2048x2048.jpg 2048w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-192x192.jpg 192w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","full_src_w":2084,"full_src_h":2084,"gallery_thumbnail_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":10420,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"130.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":8812,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_dung-tich":"50ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":165000,"display_regular_price":165000,"image":"title":"tinh dau sa chanh","caption":"tinc du1ea7u Su1ea3 Chanh","url":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","alt":"tinch du1ea7u Su1ea3 Chanh","src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","srcset":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg 500w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-150x150.jpg 150w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-1536x1536.jpg 1536w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-2048x2048.jpg 2048w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-192x192.jpg 192w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","full_src_w":2084,"full_src_h":2084,"gallery_thumbnail_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":104đôi mươi,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"165.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6098,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_dung-tich":"100ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":230000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"tinh dau sa chanh","caption":"tinh du1ea7u Su1ea3 Chanh","url":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","alt":"tinh du1ea7u Su1ea3 Chanh","src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","srcset":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg 500w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-150x150.jpg 150w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-1536x1536.jpg 1536w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-2048x2048.jpg 2048w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-192x192.jpg 192w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","full_src_w":2084,"full_src_h":2084,"gallery_thumbnail_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":104đôi mươi,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"230.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":6099,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_dung-tich":"500ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":750000,"display_regular_price":750000,"image":"title":"tinc dau sa chanh","caption":"tinh du1ea7u Su1ea3 Chanh","url":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","alt":"tinh du1ea7u Su1ea3 Chanh","src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","srcset":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg 500w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-150x150.jpg 150w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-1536x1536.jpg 1536w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-2048x2048.jpg 2048w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-192x192.jpg 192w, https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3.jpg","full_src_w":2084,"full_src_h":2084,"gallery_thumbnail_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://caodangykhoatphcm.edu.vn/wp-content/uploads/2020/12/tinh-dau-sa-chanh-3-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":104đôi mươi,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"750.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":12661,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
DUNG TÍCHChọn một tùy chọn1 Lit10ml30ml50ml100ml500ml1 Lit1.200.000₫ 10ml90.000₫ 30ml130.000₫ 50ml165.000₫ 100ml230.000₫ 500ml750.000₫ Xóa


Chuyên mục: Kinh nghiệm