Thuốc điều trị rối loạn tiền đình

     

Lưu ý: Sản phẩm là thuốc chỉ buôn bán khi tất cả chỉ định của chưng sĩ, mọi tin tức trên Website, phầm mềm chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng contact với dược sĩ, bác sĩ hoặc nhân viên cấp dưới y tế nhằm được support thêm.
Bạn đang xem: Thuốc điều trị rối loạn tiền đình


Stugeron 25mg trị rối loạn tuần hoàn não, say tàu xe

200.000₫/Hộp 800₫/Viên

Stugeron 25mg trị rối loạn tuần hoàn não, say tàu xe

200.000₫/Hộp Chọn cài đặt
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Tanganil 500mg trị chóng mặt

144.000₫
/Hộp 4.800₫/Viên
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
*

Stadleucin 500mg trị chóng mặt

260.000₫/Hộp 2.600₫/Viên
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">Xem thêm: Nứt Lưỡi Có Vết Nứt Liệu Có Nguy Hiểm? ? Phải Làm Gì Khi Bị Nứt Lưỡi

this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Cinnarizin Vidipha 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

15.000₫/Hộp 150₫/Viên

Cinnarizin Vidipha 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

15.000₫/Hộp Chọn sở hữu
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Devomir 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

10.500₫
/Hộp 350₫/Viên

Devomir 25mg trị rối loạn tiền đình, chống say xe

10.500₫/Hộp Chọn download
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">
this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" maxlength="3" onkeydown="javascript: return <"Backspace","Delete","ArrowLeft","ArrowRight">.includes(event.code) ? true : !isNaN(Number(event.key)) && event.code!=="Space"">

Sản phẩm này chỉ cung cấp khi tất cả chỉ định của bác bỏ sĩ, mọi thông tin trên Website, ứng dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng xác nhận bạn là dược sĩ, bác bỏ sĩ hoặc nhân viên y tế có nhu cầu tìm đọc về sản phẩm này.Chuyên mục: Y tế sức khỏe