Thông tư liên tịch 37/2015/ttlt-byt-btc về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

     
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC cách thức thống độc nhất giá dịch vụ thương mại khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện thuộc hạng bên trên toàn quốc luật pháp về giá thương mại dịch vụ khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế; vận dụng giá thương mại & dịch vụ KCB BHYT trong một trong những trường hợp;…

 

I. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế

1. Giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa dịch gồm:

- Giá thương mại dịch vụ khám bệnh tại Phụ lục I Thông bốn liên tịch số 37;

- Giá dịch vụ thương mại ngày giường điều trị tại Phụ lục II Thông tư liên tịch 37/2015;

- Giá các dịch vụ kỹ thuật tại Phụ lục III Thông tứ liên tịch số 37 năm 2015 của cỗ Y tế và bộ Tài chính.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch 37/2015/ttlt-byt-btc về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

2. Giá dịch vụ thương mại khám bệnh, chữa bệnh tại Khoản 1 bao gồm các chi tiêu sau:

- ngân sách trực tiếp, cụ thể xem tại Thông bốn liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

- ngân sách chi tiêu phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, mẹo nhỏ theo ra quyết định 73/2011/QĐ-TTg;

- ngân sách tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, những khoản góp phần theo chế độ do công ty nước quy định so với đơn vị sự nghiệp công lập; trừ những khoản đưa ra theo chế độ quy định trên Khoản 3.

3. Giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh dịch tại Khoản 1 không bao gồm các khoản bỏ ra theo cơ chế do NSNN bảo đảm quy định tại những văn phiên bản xem trên Thông tứ liên tịch số 37/2015/BYT-BTC.

4. Các ngân sách tại Khoản 2 được xác định trên đại lý định mức do cỗ Y tế ban hành.

5. Mức giá của những dịch vụ đi khám bệnh, chữa dịch quy định tại những Phụ lục kèm theo Thông tứ liên tịch 37 năm năm ngoái được liên cỗ Bộ Y tế - cỗ Tài bao gồm xem xét, kiểm soát và điều chỉnh khi yếu tố hình thành giá nuốm đổi.

II. Áp dụng giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, trị bệnh bảo đảm y tế trong một số trong những trường hợp

- các dịch vụ xét nghiệm bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá rõ ràng tại Thông tư liên tịch 37/2015 của bộ Y tế và cỗ Tài chính: vận dụng theo mức ngân sách của những dịch vụ được bộ Y tế xếp tương tự về nghệ thuật và giá cả thực hiện.

- những phẫu thuật, thủ thuật chưa được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi tiêu thực hiện tại đồng thời không quy định mức chi phí cụ thể: áp dụng mức giá tương ứng cùng với từng loại phẫu thuật, thủ thuật trên mục "phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác" của từng siêng khoa tại Phụ lục III Thông bốn liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Và những quy định không giống xem cụ thể tại văn bản.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 29 mon 10 năm 2015

THÔNGTƯ LIÊN TỊCH

QUYĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNHVIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC

Căn cứ biện pháp Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23tháng 11 năm 2009;

Căn cứ phép tắc Giá ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ quy định sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaLuật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15tháng 10 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chính sách hoạt động, cơ chế tài chính đối vớicác đơn vị chức năng sự nghiệp y tế công lập và giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lý của cáccơ sở thăm khám bệnh, chữa căn bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14tháng 02 năm năm ngoái của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chính sách tự công ty của đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của cỗ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23tháng 12 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của bộ Tài chính;

Bộ trưởng bộ Y tế, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu banhành Thông bốn liên tịch vẻ ngoài thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa dịch bảohiểm y tế giữa những bệnh viện cùng hạng bên trên toàn quốc.

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông tư liên tịch này phương tiện giá dịchvụ đi khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng bên trên toànquốc.

2. Đối với những dịch vụ đi khám bệnh, chữa bệnh dịch khôngthuộc phạm vi thanh toán từ quỹ bảo đảm y tế thì khung giá cùng thẩm quyền quyđịnh nấc giá rõ ràng thực hiện nay theo vẻ ngoài tại vẻ ngoài Giá, pháp luật Khám bệnh, chữabệnh và những văn phiên bản hướng dẫn liên quan.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Các đại lý y tế, solo vị, tổ chức triển khai và cá thể cótham gia vào quá trình khám bệnh, chữa căn bệnh và thanh toán, quyết toán bỏ ra phíkhám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

Điều 3. Giá chỉ dịch vụkhám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế

1. Giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh gồm:

a) Giá thương mại & dịch vụ khámbệnh luật tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

b) Giá thương mại & dịch vụ ngàygiường điều trị quy định tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

c) Giá các dịch vụ kỹ thuật công cụ tại Phụlục III phát hành kèm theo Thông bốn liên tịch này.

2. Giá dịch vụ thương mại khám bệnh, chữa bệnh dịch quy địnhtại Khoản 1 Điều này có các ngân sách sau:

a) giá thành trực tiếp:

- giá cả về thuốc, dịch truyền, hóa chất,vật tư tiêu hao, vật tứ thay thế.

Đối với một trong những loại thuốc, máu, dịch truyền, hóachất, vật tứ tiêu hao, đồ dùng tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khámbệnh, chữa dịch quy định trên Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư liên tịch này:được thanh toán căn cứ vào số lượng thực tiễn sử dụng cho những người bệnh, giá mua,phạm vi cùng mức hưởng trọn theo pháp luật của pháp luật.

- chi tiêu về điện, nước, nhiên liệu, xử lýchất thải, dọn dẹp môi trường;

- chi phí duy tu, bảo trì thiết bị, muathay rứa công cụ, dụng cụ.

b) chi tiêu phụ cung cấp thường trực, phụ cấp phẫuthuật, thủ thuật (sau đây điện thoại tư vấn tắt là phụ cung cấp đặc thù) theo dụng cụ tại Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng cơ quan chính phủ vềviệc biện pháp một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, ngườilao động trong các cơ sở y tế công lập và cơ chế phụ cung cấp chống dịch;

c) chi tiêu tiền lương theo lương ngạch bậc,chức vụ, các khoản phụ cấp, những khoản đóng góp theo chính sách do công ty nước quy địnhđối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập; trừ các khoản bỏ ra theo chế độ quy định trên Khoản3 Điều này.

3. Giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy địnhtại Khoản 1 Điều này không bao gồm các khoản đưa ra theo chế độ do ngân sách chi tiêu nhànước bảo vệ quy định những văn bạn dạng sau đây:

a) Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 mon 7năm 2009 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác làm việc ởvùng có điều kiện tài chính - xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn;

b) Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng12 năm 2010 của cơ quan chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức vàngười hưởng lương trực thuộc lực lượng vũ trang công tác làm việc ở vùng có đk kinh tế- xóm hội đặc biệt khó khăn;

c) ra quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng3 năm 2009 của Thủ tướng cơ quan chính phủ quy định chính sách phụ cung cấp đặc thù đối với cánbộ, viên chức công tác tại cơ sở y tế Hữu Nghị, khám đa khoa Thống Nhất, dịch việnC Đà Nẵng thuộc cỗ Y tế, các Phòng đảm bảo sức khỏe trung ương 1, 2, 2B, 3 với 5,Khoa A11 dịch viện trung ương Quân nhóm 108 cùng Khoa A11 Viện Y học tập cổ truyềnQuân nhóm (sau đây gọi tắt là ra quyết định số 46/2009/QĐ-TTg) và quyết định số20/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của Thủ tướng chính phủ nước nhà về bài toán sửađổi, bổ sung cập nhật một số điều của quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ;

d) Điểm a Khoản 8 Điều 6 Nghịđịnh số204/2004/NĐ-CPngày 14 mon 12 năm 2004 của chính phủ nước nhà vềchế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng tranh bị vàNghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của chính phủ nước nhà về sửa thay đổi bổsung một vài điều của Nghị định số204/2004/NĐ-CP.

4. Các túi tiền quy định trên Khoản 2 Điều này đượcxác định trên cửa hàng định nấc do cỗ Y tế ban hành.

5. Mức chi phí của những dịch vụ khám bệnh, chữabệnh pháp luật tại các Phụ lục hẳn nhiên Thông bốn liên tịch này được liên cỗ Bộ Ytế - cỗ Tài chủ yếu xem xét, điều chỉnh khi yếu đuối tố ra đời giá nuốm đổi.

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Trị Ngộ Độc Thức Ăn, Tổng Hợp Cách Chữa Ngộ Độc Thức Ăn

Điều 4. Áp dụng giá dịchvụ khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế trong một số trong những trường hợp

1. Các dịch vụ khámbệnh, trị bệnh không được quy định nút giá ví dụ tại Thông tứ liên tịch này: ápdụng theo mức giá của các dịch vụ được cỗ Y tế xếp tương tự về kỹ thuật vàchi mức giá thực hiện.

2. Các phẫu thuật,thủ thuật chưa được Bộ Y tế xếp tương đương về chuyên môn và giá cả thực hiệnđồng thời không quy định mức chi phí cụ thể: áp dụng mức giá tương ứng cùng với từng loạiphẫu thuật, thủ thuật trên mục "phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác"của từng chăm khoa giải pháp tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông bốn liêntịch này.

3. Những dịch vụ kỹthuật bắt đầu theo chính sách tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 69 chế độ Khám bệnh,chữa bệnh dịch và những dịch vụ kỹ thuật còn sót lại khác chưađược hình thức giá: áp dụng mức ngân sách do cỗ Y tế quy định sau khoản thời gian có chủ ý thốngnhất của cục Tài chính. Trình tự, thời hạn ra quyết định giá với hồ sơ giải pháp giáthực hiện nay theo dụng cụ của điều khoản về giá.

4. Những viện có giườngbệnh, trung chổ chính giữa y tế tuyến đường tỉnh có tính năng khám bệnh, trị bệnh; trung trọng tâm ytế huyện thực hiện cả hai tác dụng phòng căn bệnh và đi khám bệnh, chữa dịch đã đượcxếp hạng: áp dụng mức chi phí của bệnh viện hạng tương đương.

5. Các viện có giườngbệnh, trạm xá quân y, team điều trị chưa được xếp hạng; phòng khám đa khoa,chuyên khoa, nhà hộ sinh; chống khám bác sĩ gia đình; chống chẩn trị y học cổtruyền; trung trung ương y tế con đường huyện khu vực đã bóc tách bệnh viện nhưng tất cả khám bệnh,chữa bệnh; trạm y tế xã, phường, thị trấn; y tế cơ quan, solo vị, tổ chức,trường học; phòng khám quân y, bệnh viện quân dân y, trạm xá quân dân y; bệnhxá; bệnh viện chưa xếp thứ hạng và những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: áp dụng mứcgiá của khám đa khoa hạng IV tại các Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

6. Những cơ sở khámbệnh, chữa bệnh tư nhân:

a) Giá khám bệnh, giá ngày chóng điều trị: Tổchức bảo hiểm y tế thống độc nhất với các đại lý khám bệnh, chữa dịch tư nhân áp dụngmức giá chỉ của một trong những hạng bệnh viện quy định trên Phụ lục I cùng Phụ lục IIban hành kèm theo Thông tứ liên tịch này;

b) các dịch vụ đi khám bệnh, chữa dịch khôngthuộc Điểm a Khoản này: tổ chức triển khai bảo hiểm y tế thống tốt nhất với cửa hàng khám bệnh,chữa bệnh tư nhân áp dụng mức giá thành quy định tại Phụ lục III phát hành kèm theoThông bốn liên tịch này.

Điều 5. Trong suốt lộ trình thựchiện

1. Mức chi phí gồm ngân sách chi tiêu trực tiếp cùng phụ cấpđặc thù được thực hiện kể từ ngày 01 mon 3 năm 2016.

2. Mức ngân sách gồm giá cả trực tiếp, phụ cấp đặcthù cùng tiền lương được thực hiện tính từ lúc ngày 01 mon 7 năm 2016. Thời gian thựchiện ví dụ của các đơn vị, địa phương do cỗ Y tế xem xét, quyết định.

3. Các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch được cơquan gồm thẩm quyền phân một số loại là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tựbảo đảm chi liên tiếp và chi đầu tư chi tiêu được thực hiện mức chi phí gồm chi phí trựctiếp, phụ cấp đặc điểm và chi phí lương tính từ lúc ngày 01 mon 3 năm 2016.

Điều 6. Tổ chức triển khai thựchiện

1. Bộ Y tế có trách nhiệm quy định danh mụccác thương mại & dịch vụ tương đương về kỹ thuật và túi tiền thực hiện thương mại & dịch vụ làm cửa hàng ápdụng mức ngân sách theo cách thức tại Khoản 1 Điều 4 Thông bốn liên tịch này.

2. Cỗ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợpvới cỗ Tài chính, bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức tiến hành và kiểm tra, giámsát việc thực hiện Thông tứ liên tịch này.

3. Cỗ Tài chủ yếu có trách nhiệm kết hợp vớiBộ Y tế, bảo đảm xã hội vn tổ chức kiểm tra, đo lường và tính toán việc thực hiệnThông tứ liên tịch này.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểmxã hội các địa phương, bảo đảm xã hội bộ Quốc phòng, bảo đảm xã hội Công annhân dân triển khai thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế theoquy định tại Thông tứ liên tịch này; phối hợp với Bộ Y tế và bộ Tài bao gồm kiểmtra, giám sát và đo lường việc tiến hành Thông tứ liên tịch này.

5. Ngân sách chi tiêu nhà nước đảm bảo an toàn các khoản chitheo chính sách quy định tại các văn bản nêu tại Khoản 3 Điều 3 Thông bốn liên tịch nàytheo điều khoản và phân cấp chi phí hiện hành.

6. Thu nhập từ dịch vụ thương mại khám bệnh, chữa trị bệnhbảo hiểm y tế của khám đa khoa công lập được nhằm lại đơn vị chức năng sử dụng theo quy định.Trường đúng theo nguồn tài bao gồm của đơn vị chức năng không đảm bảo hoạt rượu cồn thường xuyên,được cấp bao gồm thẩm quyền phân nhiều loại là đơn vị chức năng sự nghiệp công tự đảm bảo một phầnchi tiếp tục hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp công vày Nhà nước bảo đảm an toàn hoạt độngthường xuyên, liên tiếp được túi tiền nhà nước bảo vệ kinh mức giá theo phân cấpngân sách hiện hành.

Điều 7. Điều khoảntham chiếu

Trường hợp những văn bạn dạng được dẫn chiếu trong Thôngtư liên tịch này bị sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bảnthay vắt hoặc văn bạn dạng đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật đó.

Điều 8. Điều khoảnthi hành

Thông bốn liên tịch này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

Điều 9. Điều khoảnchuyển tiếp

Đối với người bệnh tất cả đợt khám chữa bắt đầutrước và dứt sau ngày thực hiện các mức chi phí quy định tại Điều 5 Thông tưliên tịch này: áp dụng mức giá thanh toán bảo hiểm y tế theo pháp luật của cấpcó thẩm quyền tại thời điểm liền kề trước thời điểm thực hiện mức ngân sách quy địnhtại Điều 5 Thông bốn liên tịch này cho tới khi ra viện hoặc hoàn thành đợt điềutrị ngoại trú.

Trong quá trình thực hiện tại nếu có khó khăn,vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương bội nghịch ánh bằng văn bạn dạng về cỗ Y tế và BộTài chính để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG trằn Văn Hiếu

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Phạm Lê Tuấn

khu vực nhận : - Thủ tướng, - những Phó Thủ tướng chính phủ; - Văn phòng chủ yếu phủ; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Hội đồng dân tộc bản địa và những UB của Quốc hội; - Công báo; - Cổng TTĐT bao gồm phủ; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - Cục kiểm tra văn phiên bản QPPL-Bộ tứ pháp; - Uỷ ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Cổng TTĐT các Bộ: Y tế, Tài chính; - bảo đảm xã hội Việt Nam; bảo đảm xã hội bộ Quốc phòng; - Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - những Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, những đơn vị trực thuộc cỗ Y tế; - lưu giữ VT: bộ Y tế (VT, PC), cỗ Tài chủ yếu (VT, cục QLG).


Chuyên mục: Y tế sức khỏe