Quy trình khám chữa bệnh bhyt

     

Người căn bệnh vào khu vực đón tiếp: - Tổ âu yếm khách hàng: phía dẫn người bệnh quá trình khám dịch - bệnh nhân: tải sổ khám bệnh → điền khá đầy đủ thông tin vào sổ khám dịch → Trình thẻ BHYT → thừa nhận sổ xét nghiệm bệnh gồm dấu BHYT → đi đến phòng khám. - phần tử kế hoạch: Kiểm tra, nhập sản phẩm công nghệ và giữ gìn thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến → đóng lốt BHYT với số sản phẩm tự khám vào sổ khám bệnh dịch → trả sổ khám bệnh cho dịch nhân. - thành phần kế toán: thu tiền khám dịch nếu bệnh dịch nhân không tồn tại giấy đưa tuyến → chuyển sổ khám bệnh dịch cho thành phần kế hoạch và trả phiếu thu cho bệnh nhân.

Bạn đang xem: Quy trình khám chữa bệnh bhyt

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ THẺ BHYT(Hướng dẫn cán bộ y tế trong khám đa khoa PHCN) Bước 1: Người căn bệnh vào quanh vùng đón tiếp:- Tổ quan tâm khách hàng: phía dẫn người bệnh tiến trình khám bệnh - căn bệnh nhân: cài sổ khám căn bệnh → điền tương đối đầy đủ thông tin vào sổ khám dịch → Trình thẻ BHYT → nhận sổ xét nghiệm bệnh tất cả dấu BHYT → đi đến phòng khám.- phần tử kế hoạch: Kiểm tra, nhập vật dụng và giữ giàng thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến → đóng dấu BHYT cùng số thiết bị tự thăm khám vào sổ khám bệnh dịch → trả sổ khám bệnh cho bệnh dịch nhân.- thành phần kế toán: thu chi phí khám căn bệnh nếu căn bệnh nhân không có giấy đưa tuyến → đưa sổ khám căn bệnh cho bộ phận kế hoạch với trả phiếu thu cho dịch nhân.Bước 2: Người dịch vào cơ sở y tế - Khoa thăm khám bệnh:- Điều chăm sóc phòng khám: nhập tin tức hành thiết yếu → Đo mạch, nhiệt độ độ, áp suất máu → phân nhiều loại và phía dẫn người bệnh đi khám theo chăm khoa (Nội, PHCN, RHM, TMH).- fan bệnh vào chống khám chăm khoa- bác sĩ khám và chỉ còn định: dung dịch hoặc xét nghiệm, thăm dò công dụng - chẩn đoán hình ảnh.Bước 3:* Nếu tất cả giấy gửi tuyến:- tín đồ bệnh bắt buộc tờ chỉ định quay lại thành phần kế hoạch nhằm đóng vết BHYT- phần tử kế hoạch đóng dấu BHYT vào tờ hướng dẫn và chỉ định xét nghiệm, thăm dò tác dụng - chẩn đoán hình hình ảnh hoặc 1-1 thuốc (nếu có)* Nếu không tồn tại giấy đưa tuyến:- bạn bệnh làm cho xét nghiệm, thăm dò tác dụng - chẩn đoán hình hình ảnh phải xoay lại phần tử thu tiền → nộp tiền xét nghiệm → đi làm xét nghiệm.- thành phần kế toán: thu chi phí → trả phiếu thu cho người bệnh → đóng góp dấu ĐÃ THU TIỀN vào tờ chỉ định và hướng dẫn xét nghiệm.Bước 4: Người bệnh dịch cầm tờ chỉ định và hướng dẫn và phiếu thu đi làm các xét nghiệm, thăm dò công dụng - chẩn đoán hình ảnh.- Cán bộ làm xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh: kiểm soát phiếu thu, giữ lại tờ chỉ định, tiến hành thủ thuật với hướng dẫn người bị bệnh đợi công dụng theo quy định.

Xem thêm: Cách Học Sử Hiệu Quả Nhất - 9 Cách Học Nhanh Nhớ Lâu Môn Lịch Sử

Bước 5: Người dịch nhận kết quả, quay lại phòng khám siêng khoa.- chưng sĩ khám, tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh lĩnh thuốc hoặc vào viện điều trị.Bước 6: Nếu fan bệnh nhập viện khám chữa nội trú:- Khoa thăm khám bệnh triển khai xong bệnh án, điều chăm sóc đưa người bệnh vào khoa điều trị.- Điều dưỡng hành chính khoa khám chữa đưa fan bệnh ra thành phần thu tổn phí để đóng tiền tạm thời thu → thừa nhận 01 phiếu trợ thì thu để theo dõi, nếu quy trình điều trị của người bệnh vượt quá số tiền tạm thu → khoa chịu trách nhiệm.- thành phần kế toán: tạm bợ thu, viết phiếu thu 3 liên: 01 liên lưu, 01 liên đưa bạn bệnh, 01 liên đưa khoa khám chữa kẹp vào bệnh án để theo dõi.- người bệnh thừa nhận phiếu tạm thu vào điều trị. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ THẺ BHYT  

*
 Bước 1: Người căn bệnh vào khu vực đón tiếp: sở hữu sổ khám bệnh, nộp tiền đi khám bệnh lúc đầu hoặc trình thẻ BHYT cùng giấy đưa tuyến (nếu có).Bước 2: Người căn bệnh vào phòng mạch - khoa đi khám bệnh.Bước 3: Có chỉ định xét nghiệm, thăm dò chức năng - chẩn đoán hình ảnh hoặc solo thuốc:- ngôi trường hợp có thẻ BHYT và giấy chuyển tuyến: tín đồ bệnh tảo lại bộ phận bảo hiểm nhằm đóng lốt BHYT vào tờ hướng dẫn và chỉ định hoặc đối chọi thuốc.- trường hợp gồm thẻ BHYT không tồn tại giấy chuyển tuyến: tín đồ bệnh xoay lại phần tử thu phí → nộp tổn phí → dấn phiếu thu.Bước 4: Người bệnh cầm tờ hướng dẫn và chỉ định và phiếu thu tiền đi làm việc xét nghiệm, thăm dò tác dụng - chẩn đoán hình ảnh hoặc fan bệnh cầm solo thuốc gồm dấu BHYT đi lĩnh dung dịch → ra vềBước 5: Người bệnh nhận kết quả xét nghiệm, thăm dò chức năng – chẩn đoán hình hình ảnh quay trở về phòng khám ban đầu để khám và nhận chỉ định điều trị.Bước 6: - ngôi trường hợp người bệnh khám chữa nội trú → vào viện- ngôi trường hợp gồm thẻ BHYT đúng tuyến: người bệnh được kê đối kháng thuốc → lĩnh thuốc →ra về- trường hợp gồm BHYT trái tuyến đường được kê đơn thuốc → ra về


Chuyên mục: Y tế sức khỏe