Phiếu chăm sóc bệnh nhân

     

Hồ sơ tín đồ bệnh được ghi chép đầy đủ, bao gồm xác, khoa học, khách hàng quan, thận trọng, có hệ thống.

Bạn đang xem: Phiếu chăm sóc bệnh nhân

Hồ sơ bạn bệnh giúp cho việc đánh giá quality điều trị, âu yếm người bệnh và lòng tin trách nhiệm, kĩ năng chuyên môn của mỗi người nhân viên y tế.

Điều dưỡng ở khoa khám dịch và khoa điều trị có trách nhiệm giúp bác sĩ suốt quá trình khám bệnh, cung ứng các chỉ số tồn tại và thực trạng người dịch trong quy trình tiếp xúc, theo dõi, có nhiệm vụ ghi phiếu theo dõi cùng phiếu siêng sóc.

Quy định chung

Mỗi đơn vị chức năng y tế có thể thêm những hiện tượng riêng về hồ nước sơ bệnh nhân nhưng vẫn yêu cầu tuân theo những chế độ chung của hồ nước sơ bệnh dịch nhân.

Nguyên tắc ghi chép hồ nước sơ.

Hồ sơ căn bệnh nhân buộc phải ghi chép rõ ràng, dễ dàng đọc, dễ xem.

Các tiêu đề trong hồ nước sơ buộc phải ghi bao gồm xác, đầy đủ.

Không dùng các ký hiệu, chữ viết tắt vì chưng tự ý đặt ra.

Ghi chép những việc về điều trị, chăm lo do mình thực hiện, xào luộc những hướng dẫn và chỉ định được ghi trong hồ sơ người bệnh.

Tất cả các thông số kỹ thuật theo dõi. Công dụng ghi đúng vào đông đảo mẫu sách vở cần thiết.

Ghi chép hồ nước sơ fan bệnh những nhận định và đánh giá tình trạng bệnh, diễn tiến của bệnh, phương pháp xử lý, điều trị, chăm lo phải cầm thể, cụ thể từng thời gian.

Ghi chép, bàn giao những trường hợp bạn bệnh nặng, tín đồ bệnh phẫu thuật yêu cầu theo dõi 24/24.

Ghi chép hồ sơ bạn bệnh đầy đủ lý do, chữ ký, showroom của fan bệnh khi họ không đồng ý sự điều trị, chuyên sóc.

Bệnh án phải hoàn hảo trước 24 giờ và có đủ các xét nghiệm cần thiết ở tín đồ bệnh cấp cứu.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỒ SƠ NGƯỜI BỆNH

Hồ sơ gồm hai phần chính, bao gồm: phần hành chủ yếu và phần chuyên môn.

Phần hành chính

Những thông tin về bạn bệnh như: tên họ tín đồ bệnh, địa chỉ, nghề nghiệp, địa chỉ cửa hàng và tín đồ cần liên hệ

Những tin tức của tuyến dưới

Phần chăm môn

Các kết quả xét nghiệm: ngày tiết học, Hoá sinh, Vi sinh, Chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật bệnh

Phiếu theo dõi

Phiếu chuyên sóc

Biên phiên bản hội chẩn, sơ kết dịp điều trị, giấy cam đoan, (nếu có)

Các tờ điều trị

QUY ĐỊNH VỀ SỰ GHI CHÉP PHIẾU CHĂM SÓC

Phiếu siêng sóc

Là phiếu dùng để làm ghi cốt truyện của bạn bệnh về siêng sóc, xử lý và thực hiện các y lệnh về điều trị của điều dưỡng

Là phiếu để triển khai thông tin giữa các điều dưỡng với giữa điều chăm sóc với chưng sĩ điều trị.

Là tài liệu pháp luật để coi xét reviews trách nhiệm vào phạm vi tính năng và trách nhiệm của điều dưỡng

Nguyên tắc chung

Ghi kịp thời: ngay sau khi theo dõi, chăm lo hoặc sử trí cho người bệnh

Thông tin ngắn gọn, chủ yếu xác: chỉ ghi những tin tức trong phạm vi trách nhiệm của điều dưỡng

Không ghi trùng lập thông tin: các thông tin vẫn ghi trên các phiếu (phiếu theo dõi tác dụng sống) đã không ghi lại trên phiếu này

Kiểm tra lại ngay lập tức hoặc hội đàm ngay với chưng sĩ điều trị, nếu như điều chăm sóc phát hiện gồm có thông tin khác hoàn toàn với nhận xét của chưng sĩ

Hướng dẫn ghi phiếu siêng sóc

Mỗi lần ghi vào phiếu quan tâm phải ghi ngày, giờ và phút tại thời điểm mà fan điều dưỡng theo dõi hoặc quan tâm người bệnh

Cột diễn biến ghi ngắn gọn những diễn biến hoặc tình trạng bất thường của người bệnh mà người điều chăm sóc theo dõi được tất cả những than phiền, đề nghị của fan bệnh

Cột tiến hành y lệnh/chăm sóc: việc người điều dưỡng đã thực hiện âu yếm chính

Về chăm sóc:ghi đầy đủ việc âu yếm chính (tắm, vệ sinh, tay đổi bốn thế, chăm sóc vết loét, giáo dục sức khoẻ, phía dẫn fan bệnh).

Về xử trí:chỉ ghi hồ hết xử trí lúc có trường hợp cần giải quyết trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của điều dưỡng sơ cứu ban đầu cùng với bài toán báo bác sĩ hoặc các xử trí thông thường (thay băng, đắp khăn chườm rét mướt khi bạn bệnh nóng cao).

Về reviews kết quả: những hiệu quả mang lại ngay lập tức sau xử trí chăm sóc dựa trên chẩn đoán chăm lo để tiến công giá kết quả bệnh nhân ghi.

Về tiến hành y lệnh:ghi việc triển khai y lệnh quánh biệt, bổ sung cập nhật đột xuất theo hồ sơ căn bệnh án. Các y lệnh thường quy được ghi đánh dấu trong sổ thực hiện y lệnh nên chỉ cần ghi tiến hành y lệnh bao gồm phiếu truyền dịch.

Cột ký kết tên: điều chăm sóc ghi rõ tên của bản thân đủ để mọi người nhận dạng được chữ ký.

Đối với những người bệnh chăm sóc cấp I, cấp II đề nghị ghi liên tiếp về đều diễn tiến bệnh của bạn bệnh. Với với những người bệnh quan tâm cấp III, ghi buổi tối thiểu 1 lần trong thời gian ngày và lúc cần. Ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ cần ghi hầu như diễn tiến của bạn bệnh nặng hoặc bao gồm diễn tiến bất thường.

BẢO QUẢN HỒ SƠ NGƯỜI BỆNH

Trong quá trình sử dụng hồ sơ người bệnh trên khoa, chống cần lưu ý những vấn đề sau:

Sắp xếp với dán hồ nước sơ dịch án, viết theo lắp thêm tự quy chế

Điều chăm sóc hành bao gồm khoa có nhiệm vụ:

Sắp xếp, hoàn chỉnh các thủ tục hành bao gồm của hồ sơ bệnh dịch án.

Bệnh án phải tất cả bìa, đóng thêm gáy để dán những tài liệu theo trình từ quy định: buộc phải viết theo theo tự của bộ hồ sơ bởi vụ khám chữa của BYT vẫn quy định.

Các sách vở hành chính.

Các tư liệu của tuyến dưới (nếu có).

Các kết quả xét nghiệm (xếp lệch nhau từng lớp): huyết học, hóa sinh, vi sinh, chẩn đoán hình ảnh, giải phẩu dịch theo đồ vật tự trước dưới, sau trên.

Phiếu quan sát và theo dõi (mạch - nhiệt huyết áp) nếu bệnh nhân nặng - gửi theo dõi thường xuyên quy thành theo dõi giờ.

Phiếu siêng sóc.

Biên phiên bản hội chẩn, sơ kết dịp điều trị, giấy cam đoan, (nếu có)

Các tờ điều trị gồm đánh số trang dán theo máy tự thời gian; họ tên fan bệnh viết chữ in hoa, bao gồm đánh dấu; tờ điều trị có ghi số giường, số buồng bệnh.

Các sách vở và giấy tờ trên đề xuất đóng dấu cạnh bên lai để quản lý hồ sơ.

Toàn bộ hồ sơ được để trong một cặp bìa cứng, bên phía ngoài có in số giường.

*

Họ tên bạn bệnh: Tuổi Nam/Nữ Số giường: phòng Chẩn đoán:

*

Quản lý hồ nước sơ căn bệnh án: điều dưỡng hành bao gồm khoa điều trị tất cả nhiệm vụ

Giữ gìn cai quản mọi hồ nước sơ bệnh lý trong khoa.

Hồ sơ bệnh tật được nhằm vào giá bán hoăc tủ theo qui định, dễ thấy dễ lấy.

Hết giờ thao tác phải đánh giá lại hồ nước sơ bệnh lý và chuyển giao cho điều dưỡng thường trực.

Không để người bệnh và mái ấm gia đình người bệnh xem hồ nước sơ căn bệnh án.

Học viên thực tập muốn xem hồ nước sơ bệnh dịch án đề nghị được sự chấp nhận của trưởng khoa, cam kết sổ giao nhận, xem trên chỗ, xem xong bàn giao lại ngay đến điều dưỡng hành chính.

QUY CHẾ LƯU TRỮ HỒ SƠ BỆNH ÁN

Quy định chung

Hồ sơ bệnh lý là tài liệu quan trọng đặc biệt phải đựơc giữ gìn, bảo quản tốt theo như đúng qui định của quy định về lưu giữ trữ.

Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú, chuyển viện với tử vong bắt buộc được hoàn chỉnh các thủ tục hành bao gồm theo qui chế vào viện gửi khoa đưa viện ra viện sau đó chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp tàng trữ theo qui định.

Việc khai quật sử dụng hồ nước sơ bệnh án phải theo đúng quy định.

Quy định gắng thể

Lưu trữ hồ nước sơ bệnh án

Đăng ký kết lưu trữ

Người bệnh dịch ra viện vào 24 giờ, khoa phải hoàn hảo các thủ tục hành chính của hồ nước sơ bệnh lý theo quy chế, chuyển mang đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Phòng kế hoạch tổng hợp đánh giá việc thực hiện quy chế hồ sơ bệnh tật của khoa trình giám đốc cam kết duyệt và gửi lưu trữ.

Hồ sơ bệnh tật nội trú, ngoại trú tàng trữ ít duy nhất 10 năm.

Hồ sơ bệnh án tai nạn ngoài ý muốn lao động, tai nạn ngoài ý muốn sinh hoạt tàng trữ ít tốt nhất 15 năm.

Hồ sơ bệnh án tín đồ bệnh tử vong tàng trữ ít nhất trăng tròn năm.

Giữ gìn bảo vệ hồ sơ bệnh dịch án

Trưởng phòng planer tổng hợp phân công rõ ràng viên chức chuyên trách giữ gìn bảo vệ hồ sơ bệnh án.

Ghi tương đối đầy đủ các thông tin quy định vào sổ lưu trữ.

Hồ sơ bệnh án được để vào tủ hoặc trên giá, có biện pháp: phòng ẩm, phòng cháy, chống gián, kháng chuột, chống mối và các côn trùng khác.

Các hồ sơ bệnh án đuợc đánh thứ từ theo chuyên khoa, hoặc theo hạng mục bệnh tật thế giới nhằm bảo vệ lưu trữ và cung cấp tài liệu nhanh chóng thuận tiện.

Hồ sơ tín đồ bệnh tử vong

Hồ sơ bạn bệnh tử vong cần được bảo quản chặt chẽ, lưu trữ tủ riêng, theo thiết bị tự từng năm.

Tủ tàng trữ hồ sơ bệnh dịch án bạn bệnh tử vong phải luôn luôn luôn khóa. Giám đốc cơ sở y tế có ra quyết định phân công với giao trách nhiệm cho tất cả những người giữ hồ nước sơ bệnh án.

Sử dụng hồ nước sơ bệnh tật đã lưu giữ trữ

Bác sĩ trong căn bệnh viện buộc phải mượn hồ sơ bệnh án để giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phân tích khoa học tập phải tất cả giấy ý kiến đề nghị ghi rõ mục đích, thông qua trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và chỉ được hiểu tại chỗ. Cùng với với hồ nước sơ căn bệnh án bạn bệnh tử vong, ngoài những thủ tục trên đề xuất được giám đốc cơ sở y tế ký duyệt.

Phòng planer tổng đúng theo phải có sổ theo dõi người đến mượn hồ nước sơ bệnh lý và lưu trữ các giấy đề nghị.

Người mượn hồ nước sơ bệnh án không được ngày tiết lộ nghề nghiệp và công việc chuyên môn.

Cơ quan bảo vệ pháp cơ chế và điều tra cần áp dụng hồ sơ dịch án

Phải bao gồm giấy ra mắt hoặc công văn ý kiến đề xuất ghi rõ mục đích sử dụng hồ nước sơ bệnh dịch án.

Căn cứ giấy trình làng hoặc công văn yêu thương cầu, trưởng phòng planer tổng hợp report giám đốc ký kết duyệt new được phép đưa hồ sơ bệnh án cho mượn hiểu hay sao chụp trên chỗ.

Với với hồ nước sơ căn bệnh án bạn bệnh tử vong, giám đốc bệnh viện phải report lên cấp trên thống trị trực tiếp, sau thời điểm được sự gật đầu đồng ý của cấp cho trên, giám đốc bệnh dịch viện new được phép mang đến mượn gọi hoặc sao chụp, chép trên chỗ.

Với với hồ sơ bệnh lý của cán cỗ diện quản lý bảo đảm an toàn sức khỏe tw phải được phép của chủ tịch hội đồng cai quản sức khỏe cán bộ thời thượng của ng cùng Nhà nước mới được phép mang lại mượn phát âm hoặc sao chụp, chép tại chỗ.

Xem thêm: Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật Chương Mới Nhất, Sự Hấp Dẫn Của Đường Mật

KẾT LUẬN

Hồ sơ người bệnh là một trong những chứng trường đoản cú rất quan trọng đặc biệt được lưu trữ tại phòng những thống kê tổng hợp, nó vừa bao gồm tính trình độ vừa tất cả tính pháp lý. Khi nên theo dõi một quy trình bệnh tật của fan bệnh nhằm điều trị, để nắm rõ những vấn đề về bệnh tật của fan bệnh về mặt pháp luật và cũng đóng góp thêm phần rất mập trong công tác nghiên cứu khoa học trong điều trị và siêng sóc.

TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN VÀO BỆNH VIỆN CHUYỂN BÊNH – XUẤT VIỆN

Tầm đặc biệt của việc tiếp nhận bệnh nhân vào dịch viện

Bệnh nhân vào cơ sở y tế để khám bệnh đều trong tinh thần bỡ ngỡ, lo âu, thấp thỏm khi trong môi trường bệnh viện mọi tín đồ đều xa lạ, bởi vậy bạn điều dưỡng đề xuất hiểu được tâm trạng của dịch nhân, phải nghênh tiếp bệnh nhân ân cần, định kỳ sự, thông cảm với phần đông điều băn khoăn lo lắng của dịch nhân, giúp người mắc bệnh cảm thấy dễ chịu, yên tâm tạo cho người bệnh những ấn tượng ban đầu giỏi đẹp khi đến bệnh viện.

TIẾP ĐÓN BỆNH NHÂN TẠI PHÒNG KHÁM

Chuẩn bị phòng đợi

Phòng sạch sẽ đẹp, gọn gàng gàng, yên ổn tĩnh, sáng sủa.

Ghế ngồi đầy đủ.

Có hình ảnh, áp phích về giáo dục sức khỏe, phòng ngừa bệnh dịch tật.

Chuẩn bị phòng khám

Phòng không bẩn sẽ, gọn gàng, sáng sủa sủa, nhoáng mát, phù hợp theo thời tiết.

Chuẩn bị giường khám, ghế ngồi, bình phong.

Chuẩn bị tương đối đầy đủ dụng cố để xét nghiệm bệnh.

Chuẩn bị khá đầy đủ các giấy tờ cần thiết về giấy tờ thủ tục hành chánh (hồ sơ bệnh án, phiếu khám chuyên khoa, những ấn chỉ cận lâm sàng).

Tiếp đón bệnh dịch nhân

Cách tiếp xúc với bệnh nhân

Người điều dưỡng kính chào hỏi căn bệnh nhân, tự reviews mình với bệnh nhân, xưng hô với bệnh nhân thích phù hợp với tuổi tác, kế hoạch sự, điều đó sẽ gây tuyệt vời ban đầu rất to lớn cho bệnh nhân.

Hướng dẫn bệnh dịch nhân những thủ tục cần thiết trước khi vào đi khám bệnh.

Sắp xếp số chỗ ngồi cho bệnh nhân ở chống đợi, mỗi người bệnh vào xét nghiệm theo sản phẩm công nghệ tự (ưu tiên cho người bị bệnh cấp cứu giúp nặng, người già, trẻ em em).

Nhận định căn bệnh nhân

Khai thác lịch sử từ trước bệnh: hỏi người bị bệnh hoặc thân nhân của họ về thời gian bị bệnh, căn bệnh sử hồi đó và căn bệnh sử hiện nay tại.

Quan sát căn bệnh nhân: nhìn, sờ, nghe, ngửi

Khám thực thể: tùy theo tình trạng của căn bệnh nhân fan điều chăm sóc cần tiến hành công tác chăm lo thích hợp trước khi bác sĩ khám dịch như lấy những dấu hiệu sinh tồn, đặt bốn thế nằm phù hợp khi người mắc bệnh khó thở, bệnh nhân hôn mê, hút đờm nhớt, tiếp oxy

Mời chưng sĩ đi khám bệnh

Người điều dưỡng cung ứng cho bác bỏ sĩ.

Thực hiện nay thành thạo những kỹ thuật chuyên môn theo yêu thương cầu.

Bệnh nhân khám ngừng ra về

Người điều dưỡng dặn dò dịch nhân triển khai nghiêm chỉnh những y lệnhđiều trị của bác sĩ.

Hướng dẫn người mắc bệnh cách âu yếm giữ gìn sức khỏe phòng ngừa bệnh dịch tật.

Bệnh nhân vào nằm bệnh dịch viện

Làm giấy tờ thủ tục cho bệnh nhân nằm bệnh viện.

Hướng dẫn với vận chuyển người bệnh vào khoa chống điều trị.

TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ

Chuẩn bị khoa phòng

Phòng sạch sẽ, gọn gàng, im tĩnh, sáng sủa sủa.

Sẵn sàng phương tiện: giường nằm, ghế ngồi, tủ nhỏ tuổi đầu nệm bệnh.

Có bảng nội quy khoa phòng, bảng duy trì gìn dọn dẹp vệ sinh chung.

Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị, ấn chỉ

Đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng khi cần thực hiện khi điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Nhận căn bệnh nhân

Người điều chăm sóc khoa tiếp nhận bệnh nhân được bàn giao.

Xem qua hồ sơ căn bệnh án, review tình trạng bệnh dịch nhân.

Hướng dẫn bệnh dịch nhân mang tới buồng bệnh

Sắp xếp cho người bị bệnh nằm, trình làng với người bệnh lân cận.

Phụ giúp bệnh nhân lên giường, giả dụ phòng riêng biệt thì đóng góp cửa, nằm thông thường thì che bình phong nếu như cần.

Giường bệnh dịch phải bao gồm chấn tuy vậy cho người bệnh không leo, mở.

Thực hiện nay công tác âu yếm điều dưỡng

Đo các dấu hiệu sinh tồn, khối lượng cho căn bệnh nhân.

Chẩn đoán điều dưỡng:

Tình trạng tri giác, sự đau đớn.

Tình trạng hô hấp, tiêu hóa.

Tình trạng da, niêm.

Tình trạng bài bác tiết.

Sự chú ý thấy, sự phát ngôn, sự than phiền

Hướng dẫn người bệnh và thân nhân

Cách sử dụng những phương một thể của khoa: công ty tắm, đơn vị vệ sinh.

Thông báo các nội quy của khoa, phòng:

Giờ khám bệnh dịch của bác sĩ, quan tâm tại khoa.

Giờ thăm bệnh, giờ làm việc của căn bệnh nhân.

Người nuôi dịch (tùy theo tình trạng căn bệnh nhân).

Giữ gìn dọn dẹp chung, vệ sinh khoa phòng, trơ thổ địa tự, yên ổn tĩnh trong buồng bệnh, không hút thuốc lá lá vị trí quy định.

Ghi chép hồ nước sơ dịch án

Ngày giờ đồng hồ nhận bệnh nhân.

Tình trạng dịch nhân.

Các thông số kỹ thuật phải thực hiện.

Báo cáo cùng với trưởng khoa và bác bỏ sĩ điều trị

Trình báo lại về tình trạng người bệnh để được cách xử lý thích hợp, kịp thời.

Trợ giúp chưng sĩ trong công tác làm việc khám, điều trị bệnh nhân

Thực hiện tốt công tác Điều dưỡng và các y lệnh điều trị.

CHUYỂN BỆNH NHÂN

Trong quy trình điều trị tại bệnh dịch viện

Do tính chất và diễn tiến của bệnh tật mà bệnh nhân rất có thể chuyển từ chống này sang phòng khác, từ bỏ khoa này quý phái khoa khác. Người bị bệnh rất lo lắng về dịch tật của bản thân khi được lệnh thay đổi khoa, phòng. Bởi vì vậy, tín đồ điều dưỡng bắt buộc phải làm rõ tâm trạng của bệnh nhân, đề xuất trấn an phân tích và lý giải để người bệnh hiểu mà an tâm hợp tác nhằm điều trị, âu yếm đạt tác dụng tốt.

Chuẩn bị công tác vận chuyển

Chuẩn bị người bệnh và khoa chống sẽ gửi đến

Thông báo cho dịch nhân, thân nhân biết thời điểm vận chuyển.

Kiểm tra lại tình trạng bệnh dịch nhân.

Thông báo với nơi mang đến (nếu khác khoa).

Chuẩn bị phương tiện, sách vở và giấy tờ và thuốc

Kiểm tra hồ nước sơ bệnh án khá đầy đủ theo điều trị.

Sổ ký bàn giao bệnh nhân cùng thuốc.

Cáng, xe đẩy bệnh dịch nhân, xe cứu giúp thương đầy đủ phương tiện cần thiết như: bình O2, lắp thêm hút đờm, v.v

Kết trái vận chuyển

Báo cáo lại những diễn biến quá trình vận chuyển người mắc bệnh đến nơi new như: tình trạng dịch nhân, thời gian vận chuyển, giải pháp xử lý khi chuyển động và chào đón bàn giao dịch nhân.

BỆNH NHÂN XUẤT VIỆN

Bệnh nhân được xuất viện sau 1 thời hạn nằm chữa bệnh ngắn, hoặc kéo dãn dài tùy theo bệnh lý, hoặc người mắc bệnh ra về cùng với trạng thái yên tâm và được thường xuyên điều trị tận nơi hoặc người bị bệnh ra về cùng với một chổ chính giữa trạng lo lắng, bạn điều dưỡng luôn luôn nhiệt độ tình, trang nhã và có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích, giáo dục sức mạnh cho bệnh nhân, thân nhân người mắc bệnh để họ tự chăm sóc và cải thiện sức khỏe.

Nhiệm vụ của người điều dưỡng khi người bệnh xuất viện:

Lập kế hoạch giáo dục sức mạnh để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu người bị bệnh bao gồm

Chế độ điều trị, siêng sóc.

Chế độ ăn uống uống, nghỉ ngơi, vận động.

Chế độ vệ sinh.

Chế độ chống ngừa bệnh tật, hồi sinh sức khỏe.

Chuẩn bị người bị bệnh xuất viện

Chuẩn bị bốn tưởng

Giải yêu thích cho người bị bệnh rõ hầu hết yêu cầu cần thiết cho việc theo dõi, chữa bệnh tình trạng dịch nhân.

Báo cho bệnh nhân, thân nhân sẵn sàng hoàn tất những khoản phí đề xuất thiết, thời giờ ra viện, phương tiện vận chuyển.

Chuẩn bị trang bị dụng, giấy tờ liên quan

Giúp người bệnh thu dọn đồ dùng dụng cá nhân, hoàn trả những vật dụng của dịch viện, khoa phòng và vậy quần áo.


Chuyên mục: Y tế sức khỏe