Nội Quy

     
Website caodangykhoatphcm.edu.vn là sân nghịch vui chơi cho người yêu thương công nghệ với kiến thức và kỹ năng. Là nơi đem về đều phát âm biết, hầu hết thông tin mới nhất về technology điện tử, điện tự động, technology lên tiếng, viễn thông và biết tin lẫn nhau hồ hết chiến thắng kỹ thuật mới nhất. Để rời mọi hiểu nhầm không mong muốn họ sẽ :

Không bàn vụ việc tương quan cho chủ yếu trị.
Không bàn sự việc liên quan đến tôn giáo.
Không công kích cá nhân giỏi tổ chức như thế nào.
Không có tác dụng địa điểm dàn xếp mua bán các sản phẩm ko thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu nhằm viết bài xích phải gồm mối cung cấp dẫn nếu như không phải là chế tạo của doanh nghiệp..