Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2016

     

Cơ sở thăm khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh thứ nhất theo đk của người tham gia bảo hiểm y tế với được ghi vào thẻ bảo hiểm y tế


1. Các đại lý Khám bệnh chữa bệnh bảo đảm y tế ban đầu 2- cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế là cơ sở y tế theo chế độ của khí cụ khám bệnh, chữa trị bệnh gồm ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa dịch với tổ chức bảo hiểm y tế. 3- Mã các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế do bạn tham gia bảo đảm y tế đăng ký: tất cả 05 ký tự bằng số, được in ấn sau tên cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:

Hai ký kết tự đầu: được cam kết hiệu ngay số (từ 01 mang lại 99) là mã tỉnh, tp trực thuộc Trung ương, nơi cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh ban đầu đóng trụ sở.Ba ký tự cuối: được ký kết hiệu bằng số (từ 001 mang đến 999) hoặc bằng tổng hợp giữa số với chữ, là số thứ tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bạn đang xem: Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2016

- Tên đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế lúc đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế

*

Hình 1: Thẻ bảo hiểm y tế 2016 thể hiện tại nơi đk khám chữa căn bệnh ban đầu

2. Đăng cam kết khám bệnh, trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 4

Người tham gia bảo đảm y tế gồm quyền đk khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế ban sơ tại cơ sở đi khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, đường huyện hoặc tương đương tương xứng với vị trí làm việc, chỗ cư trú cùng khả năng thỏa mãn nhu cầu của các đại lý khám bệnh, chữa bệnh, không phân minh địa giới hành chính 5,cụ thể:

2.1 đại lý khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế thuở đầu tuyến làng và tương tự (hay có cách gọi khác là tuyến 4) gồm: 6

Trạm y tế xã, phường, thị trấn;Trạm xá, trạm y tế, chống y tế của cơ quan, đối kháng vị, tổ chức;Phòng khám chưng sỹ gia đình tư nhân độc lập;Trạm y tế quân - dân y, phòng khám quân - dân y, Quân y đơn vị chức năng cấp đái đoàn và các cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch khác theo quy định của bộ trưởng bộ Quốc phòng.

Xem thêm: Cách Làm Chả Hải Sản - Cách Làm Chả Giò Hải Sản Thơm Ngon Chuẩn Vị Ở Nhà

2.2 cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương (hay có cách gọi khác là tuyến 3) gồm: 7

Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh;Trung trung ương y tế huyện có chức năng khám bệnh, trị bệnh; Trung trung ương y tế huyện bao gồm phòng khám đa khoa;Phòng khám nhiều khoa; bệnh viện đa khoa khu vực vực;Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc những Bộ, Ngành;Bệnh viện nhiều khoa bốn nhân tương tự hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;Bệnh viện y học truyền thống tư nhân tương đương hạng III, tương tự hạng IV hoặc không được xếp hạng tương đương;Phòng Y tế, trạm xá trực thuộc bộ Công an, bệnh xá Công an tỉnh, tp trực ở trong trung ương;Trung trọng tâm y tế quân - dân y, trạm xá quân y, trạm xá quân - dân y, bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, cơ sở y tế quân - dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của cục trưởng bộ Quốc phòng.

2.3 ngoại trừ ra, tùy thuộc vào điều khiếu nại được khí cụ tại bảng 1, bạn tham gia bảo đảm y tế được đk khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế thuở đầu tại các đại lý khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế ban đầu tuyến tỉnh, tuyến tw như sau 8

Bảng 1: Đối tượng được đăng ký khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh bảo đảm y tế thuở đầu tuyến tỉnh, tuyến trung ương

*

3. Chuyển đổi nơi đk khám bệnh, chữa bệnh ban sơ 9- tín đồ tham gia bảo đảm y tế được biến hóa cơ sở đăng ký khám bệnh, trị bệnh thuở đầu vào đầu từng quý.

BA. Jerry QuanGiám đốc quan tâm khách hàng

* Chú thích: - 1 điều khoản BHYT số 25/2008/QH12, điều 2, khoản 5- 2 đưa ra quyết định số 1351/QĐ-BHXH, điều 3- 3 hiện tượng BHYT số 46/2014/QH13, điều 1, khoản 17- 4 phương tiện BHYT số 25/2008/QH12, điều 26- 5 Thông tứ số 40/2015/TT-BYT, điều 8- 6 Thông tứ số 40/2015/TT-BYT, điều 3- 7 Thông bốn số 40/2015/TT-BYT, điều 4- 8Thông tứ số 40/2015/TT-BYT, điều 9- 9Luật BHYT số 25/2008/QH12, điều 26, ra quyết định số 1399/QĐ-BHXH, điều 5, khoản 2, điểm b


Chuyên mục: Y tế sức khỏe