Kinh dược sư

     

LỄ PHẬT

* Chí trọng điểm đhình ảnh lễ: Nam tế bào Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư

* Chí tâm đhình ảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn uống Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Clỗi tôn Bồ tát, Linc Sơn Hội ThượngPhật Bồ Tát (1 lạy).

* Chí trung ương đhình ảnh lễ: Nam tế bào Đông phương Giáo công ty Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nhật Quang Biến ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, Cứu Thoát Bồ tát, Dược Sư hội thượngPhật Bồ tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới ba ngàn

Quan Âm cam lộ cứu trần gian

Ttránh người trong sạch vào pháp giới

Lửa đỏ tạo nên sự đóa sen quà.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của trung khu đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo Bồ tát Quan Âm, bởi vì Ngài tất cả đầy đủ sức khỏe của trung tâm đại bi. Conxin quy y cùng với đấng tương hỗ loại tín đồ thoát khỏi tai nạn thương tâm. Vì Ngài gồm đủ thần lựcnên được gọi là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chụ củaNgài. Thần chú tạo cho chúng sinh được an vui tác dụng. Thần chụ rất là thùthắng, vì chưng nó làm cho ác ma bắt buộc tới gần; thiệt là linc nghiệm vị nó rất có thể tịnh hóa quả đât sinh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chụ nlỗi sau: Cúixin Đấng sáng chói, Đấng bao gồm trí tuệ sáng sủa chói, Đấng cực kỳ bay trần gian, Bậc sưtử vương, Bậc Bồ tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm crộng ngôn, trì tụng chơnngôn, khiến cho crộng ngôn linh nghiệm.

Đấng buổi tối chiến hạ, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài tạo nên thần crúc linc nghiệm.

Đấng đại tự tại! Xin Ngài pháthuy sức khỏe thần thông từ tại. Xin Ngài đẩy mạnh sức mạnh đại tự tại.

Đấng ko ô nhiễm và độc hại, Đấng xa rờinai lưng cấu, Đấng gồm toàn thân không ô nhiễm! Hãy cho, xin Ngài mở ra.

Đấng từ bỏ tại trong đời! Xin Ngàitrừ độc tđắm say lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngốc yêu thích tđắm say ái, trừ không bẩn phiền lành nãolây nhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện nay, tiến lên, hãy tiến tới.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm cho chobọn chúng sanh giác ngộ.

Đấng gồm vừa đủ lòng từ! Chúng conao ước được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban mang lại an vui hạnh phúc, phần đa điều mongước đều được chiến thắng.

Bậc thành quả đệ nhất! Xin bancho bé tthánh thiện định an vui, sức khỏe cực kì.

Đấng thắng lợi vĩ đại! Người mặcgần kề black, bản thân choàng domain authority hổ, tay nuốm hoa sen, tay vắt kim cang, tay thay pháploa giác ngộ mọi người, tay cầm cố tích trượng chiến tranh và cũng thắng lợi, bêntả thì gồm mãnh trúc, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban đến bé an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Con xin quy y Bồ tát Quan Âm, toàn bộ mong ước phần nhiều được thành quả.

Thật linc nghiệm, thần chụ thậtlinc nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thật là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đhình ảnh lễ clỗi Phậtnói pháp thanh hao tịnh vi diệu.

Này Hư không! Hãy uống cạn tất cảhọa tai, hãy làm cho sạch sẽ toàn bộ họa tai.

Này Sức nóng! Hãy phát hỏa, pháthỏa nấu nung tất cả họa tai, đốt không bẩn tai ương.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện nhằm tiêu trừ họa tai mờ ám, tạo cho bầu trời trong sạch, an lành, thật anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương thơm vừa bén mộc chiên đàn

Khói thơm ngạt ngào khắp trằn gian

Ba ngàn nhân loại hầu như tkhô cứng tịnh

Mười phương chỏng Phật hiện nay thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức Thế Tôn

Quy mạng mười pmùi hương Phật

Con nay phát đại nguyện

Thọ trì khiếp Dược Sư

Trên đền rồng tư ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu bao gồm kẻ thấy nghe

Đều phân phát trung ương Bồ đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào các Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe nlỗi vầy, một thusinh hoạt nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa mang đến thành Quảng Nghiêm bên dưới cây giờ nhạc, cùng rất támngàn Tỳ kheo, cha vạn sáu ngàn Bồ tát, bát cỗ Thiên long, bạn với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật ttiết pháp.

Bấy tiếng Văn Thù Bồ tát nương Phậtthần lực, quỳ gối chắp tay, phía Phật, bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn! Cúi xinnói rõ thương hiệu, bổn định nguyện, công đức thù win của những Đức Phật, để cho mọibạn theo đó tu hành, được sanh công đức và nêu gương xuất sắc cho việc đó đời sau”.

Đức Phật tức thời bảo: "Hay chũm, haygắng, Văn uống Thù Sư Lợi! Ông mong Ta nói thương hiệu, bổn định nguyện, công đức chư Phậtcho việc đó lãng mạn tránh bị nghiệp cphía buộc ràng, luôn luôn được bình an vào đời Tượng pháp. Ông buộc phải lóng nghe với cân nhắc kỹ, ta vẫn vày ông cơ mà nói”.

Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ tát bạch rằng:"Chúng nhỏ mong nghe. Cúi xin Thế Tôn mnghỉ ngơi lòng chỉ giáo”.

Đức Phật ngay tức thì bảo: "Này Văn uống ThùSư Lợi, từ trên đây đào bới phương thơm Đông giải pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật bao gồm mộtthế giới thương hiệu là Tịnh Lưu Ly; Giáo công ty cõi này là Phật Dược Sư Lưu Ly QuangVương Nlỗi Lai. Mọi fan tôn kính, vị Ngài biết rõ thật tướng mạo những pháp, giảiđược phần nhiều bài toán xẩy ra vào đời với vượt trở ngại, làm cho Thầy Ttránh fan, là bậcquyền quý. khi còn tu hạnh Bồ tát, gồm phân phát Mười hai Đại nguyện khiến cho hữu tìnhcầu đưa ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, Lúc bệnh Vô thượng Bồ đề, hào quang đãng của Ta chiếu mọi vô lượng vô biênnhân loại, khiến chúng lãng mạn thấy ánh quang đãng này, thân trọng tâm thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, tránh hải dương è khổ, vào vùng Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, thân Ta nlỗi ngọc lưu lại ly, trong bên cạnh tốt nhất, tinch sạchtrọn vẹn, hào quang đãng rực rỡ chiếu mọi mười phương thơm. Các bọn chúng lãng mạn sống nơikhuất tất cũng thấy thân Ta và được an lành, tùy chổ chính giữa toại ý.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, sử dụng trí phương tiện đi lại dạy dỗ chúng hữu tình khiến cho tin cho nhau,làm cho dân nhiều nước bạo dạn.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như gồm thơ mộng tu theo tả đạo, thì Ta khiến cho chúng ta trsống vềchánh đạo. Nếu theo nhị quá, thì Ta khiến cho họ cầu Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, ví như gồm thơ mộng sống trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến cho chúng ta không thiếu thốn Tam tụ tịnh giới. Nếu ai diệt phạm nhưng nghe danh Ta, vai trung phong tức thời tkhô nóng tịnh, không đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, nếu như tất cả thơ mộng thân hình hèn kém, cảm thấy không được sáu căn uống, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, đôi mắt mù, nói năng ngọng liệu, thủ công tật nguyền, láchủi, cuồng loạn, chịu đựng các hại não. Nghe được danh Ta, tức thì được khỏi căn bệnh,toàn thân đoan chánh, trí huệ tốt nhất.

Xem thêm: Nhóm Thuốc Tây Trị Tan Máu Bầm Hiệu Quả Tốt Nhất Năm 2020, Nhã  ThuốC Trá»±C TuyếN Jio Health Pharmacy

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khitriệu chứng Vô thượng Bồ đề, ví như tất cả thơ mộng có căn bệnh vô phương cứu chữa, ko tín đồ cứutrị, ko vị trí cậy nhờ vào, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, tức tốc được khỏidịch, thân trọng tâm thanh khô tịnh, quyến nằm trong sum họp.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, ví như tất cả hữu tình có thân đàn bà chịu đựng những khổ sở,ao ước cầu thoát ra khỏi, nghe được danh Ta, thân vai trung phong tkhô cứng tịnh, đủ tướng mạo trượng phu,tiến mang lại Vô thượng Bồ đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khihội chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp có lãng mạn sa vào lưới ma, tà đạo ràng buộc, Tasử dụng phương tiện knhì thị mang lại bọn họ, khiến cho khỏi đường mê, tu hạnh Bồ tát, chứngtrái Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khibệnh Vô thượng Bồ đề, nếu như có lãng mạn bởi vì bởi vì vô minch phạm buộc phải sai lạc, đề nghị bịgiam cầm, Chịu các đau đớn. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy ngay tức thì được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi bệnh Vô thượng Bồ đề, giả dụ gồm fan như thế nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn cơ mà tạo thành nghiệp ác. Nghe được danh Ta, chuyên lòng thọ trì, thì Ta khiếnchúng ta có đủ vật dụng thực với dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng Bồ đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, Lúc chứng Vô thượng Bồ đề, trường hợp tất cả bạn nào nghèo cùng hèn nhát, khôngbao gồm áo khoác, loài muỗi mòng gặm đốt, lạnh rét dãi dầu. Nghe được danh Ta, chuyên lòngtchúng ta trì, thì Ta khiến cho họ gồm đủ vật dụng, y phục tốt đẹp mắt, của báu dư vượt.

"Lại này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư bắt buộc nghĩ về bàn. Vì nuốm những ông cần khuyên ổn bọn chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, khu đất bằng lưu giữ ly, cây báuthẳng mặt hàng tương tự như Tịnh Độ của Phật Di Đà, là chỗ hội ngộ của đa số Bồ tátNhứt sinh ngã xứ, đằng sau sự giải đáp của hai Bồ tát Nhựt Quang Biến Chiếu, NguyệtQuang Biến Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Tại trái đất nàylại có khá nhiều bạn đắn đo lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu thốn hẳn đức tin,ko ưa bố thí, tđắm say lam, íchkỷ, chiếm giành của tín đồ. Saulúc từ trần, sinh có tác dụng ngạ quỷ, đói khát, đau khổ, lưu giữ niệm thương hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại làm bạn. Nhờ công đức ấy, nhớ khổ ngạ quỷ, bắt buộc hành bố thí,góp kẻ nghèo cùng, vững mạnh thiện căn uống, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, vào đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất đi chánh kiến, khen bản thân, chê fan, tôn thờ quỷ ác, làm cho bạnvới ma, khi bị tiêu diệt lại sa ác đạo. Nếu nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, ngay tắp lự khỏicon đường mê, bờ giác trở lại, xuất gia học đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng lớn nghecác, thành tích Lục độ cao tay, chóng lên bờ giác.

"Tại trường thích hợp khác, giả dụ bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hay là phù thủy, yếm đối trù ẻo, âu sầu hết sức. Nếu tụngDược Sư tiêu tai thần chụ, thì kẻ hung dữ cũng phải hiền khô cùng vạc lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu tất cả Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, tuy nhiên không quyết trung ương, cho lúc mạng thông thường nhưng nghe danh xưng NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồtát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, từ bỏ khắp mười phương thơm chỉ lối chuyển đườngmang lại ao Thất bảo, sinh vào sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi ttránh, đời đờihưởng phước. Tuổi ttách Lúc không còn, sinh lại làm cho trần giới, làm Chuyển luân vương,được bạn tôn kính. Bốn pmùi hương im tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa phần nhiều nhàsiêng tu thập thiện, cha nghiệp thanh khô tịnh, đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn uống Thù Sư Lợi! Sau khi thành đạo, Đức Phật Dược Sư phátchổ chính giữa đại trường đoản cú, ngay tức thì vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, tmáu Đà la ni Thần chú Tiêu tai, khiến cho bacõi tư loài không hề rất nhiều dịch tai ác ác. Nếu chư Bồ tát sanh ngơi nghỉ đời sau, gặpbệnh dịch nan y, đề xuất trì crúc này vào bát nước sạch mát, không có vi trùng, cho dịch nhândùng, ngay tức thì được trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Bồ tát đa hạnh làm cho thuốc cứu giúp người, phước các vôlượng, hiện đời được fan kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinc tấn siêng tu, vẫn thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Vnạp năng lượng Thù Bồ tát xin Phậttruyền bá tởm này, giải ách trừ tai, cứu vớt đời mnghỉ ngơi đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu gồm ngườilàm sao cúng dường cầu phước, thì trước phải khởi tạo bảy tượng của Phật Dược Sư nhằm trêntòa cao, rải hoa thắp hương, đốt đèn tục mạng. Giữ vai trung phong tkhô giòn tịnh, không giận,ko ai oán, thương xót chúng sinh, khởi trung ương cứu nạn. Luôn nhớ bổn định nguyện côngđức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy bốn, dạy dỗ fan làm cho phước, thì được công đứckhông thể suy nghĩ bàn.

"Nếu ở thế gian, thừa núi băngnđần, luôn chạm mặt tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan liêu lại hành quyết, dưới hải dương cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp khu vực, không còn mặt đường chạy bay. Nhờ có cnạp năng lượng lành đời trước, nênlưu giữ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp đáp niệm thọ trì, vớ cảtội này theo đây chảy mất.

"Nếu tất cả Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ hãi đọa tam đồ vật, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai. Nhờ côngđức này, khỏi con đường sanh tử.

"Nếu có thiếu nữ chịu đựng khổ thời điểm sinh,công sức tiêu tan, tưởng chừng nên chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai, ngay lập tức hết khổ cực, hạ sanh maulẹ, bà bầu con bình an”.

Phật hỏi A Nan gồm tin vấn đề ấy? A Nan vực lên nhưng mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng nóng lên, mặtttránh giá lại, tiếng nói Như Lai không lúc nào sai. Nhưng bọn chúng đời sau tánh haykiêu căng, thiếu tín nhiệm lời Phật, có khả năng sẽ bị đọa lạc ở vùng tam đồ”.

Bấy tiếng, vào chúng hội này cómột Bồ tát thương hiệu là Cứu Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! Sau lúc Như Lai khử độ, những người buồn bã, bệnh nặng, nhỏ gầy; bà bé, bạn bè nhiệt tình cứu chữa trị,nhưng mà vẫn không ngoài, lại thấy sđọng giả Diêm Ma sau khoản thời gian chất vấn đưa hồn về địa phủđang ngóng xét xử. Nếu gồm Phật tử vày bạn bệnh này, rước đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, nhiệt thành cầu nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai. Thần thức bạn này có thể quay trở về,nhớ rõ hầu như vấn đề sinh sống chốn âm ty; vì vậy trường đoản cú đây chăm chỉ tu phước, dẫu sanhvào đời ngũ trược nhưng mà vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan hy vọng nắm rõ ràngvề đèn cứu vãn mạng cùng với thầnphan, làm thế nào tẩy oan cho tất cả những người vẫn bị tiêu diệt.

Cứu Thoát Bồ tát bạch Đức A Nan,nghỉ ngơi trong trần thế nếu có kẻ bệnh dịch, ước ao được an toàn, tất toàn bộ cơ thể thân phải giữtám phần trai giới, msinh sống kho ba thí, cúng nhường nhịn chúng Tăng, lập lũ treo phan tụcmạng trước bảy biểu tượng của Phật Dược Sư, tứ mươi chín ngày đêm đốt đèn bổnmạng. Chỏng Tăng nguyện cầu, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chụ. Làm đủbài toán ấy, căn bệnh khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng đã không còn,làm sao không chết, mà lại được sinh sống thêm?

Cứu Thoát Bồ tát thưa liền: "ThếTôn gồm dạy dỗ chín các loại hoạnh hồn, cho nên ta khuim có tác dụng phan cùng đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn đáng tiếc, được sinh sống dài lâu. Chín máy hoạnh này thiệt không không còn số, nhưng vìthừa khổ, bắt buộc đề xuất chết oan.

"Thđọng nhứt, bạn căn bệnh không đủdung dịch thang, ko người chăm lo, dịch không xứng đáng chết mà đề xuất mệnh chung. Thứnhì, phần đa kẻ đùa bời, ham tửu sắc. Thứ tía, bị bắt, bị xử tử hình. Thứ bốn,chết chìm. Thứ năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị mãnh thú. Thứ bảy, rơi từ bỏ trên cao. Tám,bị thống khổ bởi lầm dung dịch độc. Thđọng chín, mai một vì chưng thiếu thốn thức ăn, phải bị chếtoan, buộc phải có tác dụng hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Tại trên cầm cố gianhay thao tác làm việc ác, Diêm vương vãi xử pphân tử, đề xuất bớt tuổi đời. Ta khulặng các ngườipchờ sanh, tu phước, sẽ được tchúng ta mạng thọ dài”.

Bấy giờ đồng hồ, vào bọn chúng hội này,mười nhì Dược Xoa đại tướng cùng với thần binc, tất cả phát tâm quy y Tam Bảovà nguyện do đạo, tương trợ tín đồ đời. Bất cđọng chỗ nào ghê này lưu lại cha, quyếtlòng ủng hộ fan trì kinh này ra khỏi nàn tai, cầu chi được nấy. Và trongkhi ấy, sử dụng chỉ năm color gút ít tên ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, ước nguyệnđầy đủ, new tháo dây ra. Tên của họ là Cung Tỳ La đại tướng mạo, Pphân tử ChiếtLa đại tướng tá, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng mạo, Át Nể La đại tướng mạo, SanĐể La đại tướng tá, Nrộng Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Crộng Đạt La đại tướng tá, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng mạo thường sinh sống Tabà.

Đức Phật Thích Ca ngay tắp lự khen mườinhì Dược Xoa đại tướng mạo cùng với thần binch cứu khổ độ sinc, đền ơn chỏng Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh Điện thoại tư vấn thương hiệu gì, làm thế nào tchúng ta trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ ghê call Dược SưLưu Ly Quang Vương Nlỗi Lai Bổn Nguyện Công Đức, tuyệt Thập Nhị Thần Tướng NhiêuÍch Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng Call Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Cphía, nhưng thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại Bồ tát,chén cỗ Thiên long, tất cả trần gian, Đại đức A Nan, tám ndở người Thánh Tăng đầy đủ rấtphấn kích, tín tbọn họ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam mô bạt già phạt đế bệ gần kề xả,lủ rô đam mê lưu giữ ly bác bỏ nhặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ liền kề thệ, bệ cạnh bên thệ, bệ tiếp giáp xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, tẩy oan kiết

Nghiệp chướng bao đời các giải hết

Rửa không bẩn lòng trần phạt tình thật kính

Đối trước Phật đài, van nài giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Tùy trung tâm vừa ý Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhì thần tướng đại Dược Xoa

Trợ tulặng Chánh pháp tại Ta bà

Thiên long Bát cỗ số đông tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo phải rời xa

NAM MÔ HỘ PHÁPhường. CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, đêm lành mạnh,ngày đêm sáu thời hầu hết an lành. Xin nguyện Từ bi thường xuyên gia hộ.

Nguyện ngày mạnh khỏe, tối an lành,ngày đêm sáu thời phần đông lành mạnh. Xin nguyện Tam Bảo thường xuyên gia hộ.

Nguyện ngày mạnh khỏe, đêm an lành,đêm ngày sáu thời phần nhiều an lành. Nguyện chỏng Hộ Pháp hay cỗ vũ.

TAM QUY

* Tự quy y Phật, xin nguyện bọn chúng sanh, thể theo đạo cả,phân phát lòng vô thượng (1 lạy)

* Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng,trí huệ nhỏng hải dương. (1 lạy)

* Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh,thống lý đạibọn chúng, tất cả không ngại (1 lạy)

Chuyên mục: Y tế sức khỏe