Mẫu hợp đồng khám chữa bệnh

     

(Luật chi phí Phong) – reviews đến độc giả mẫu thực hành khám chữa bệnh theo chế độ tại Văn bản hợp tốt nhất số 01 VBHN – BYT ngày 26 tháng 2 năm 2016 Thông bốn hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề so với người hành nghề và cấp giấy phép chuyển động đối với cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh:

*
Mẫu vừa lòng đồng thực hành khám chữa trị bệnh

MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành đương nhiên Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

………1……….……2……..

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng khám chữa bệnh

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—————
Số: /HĐTH -……3…..……4…… , ngày tháng năm 20…

HỢP ĐỒNG

THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ chính sách Dân sự hiện hành ;

Căn cứ pháp luật khám bệnh, chữa bệnh hiện hành;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn;

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm………. Tại…..5….., cửa hàng chúng tôi gồm:

BÊN A: 6 …………………………………………………………………………………………………………

Đại diện là Ông/Bà: 7 ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………..

BÊN B: 8 ………………………………………………………………………………………………………..

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày ……… mon ……… năm ……… trên ………………………………………………………..

Văn bằng chuyên môn: 9 …………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại nay: 10 …………………………………………………………………………………………

Giấy minh chứng nhân dân/Hộ chiếu số:………… Ngày cấp: ……….. Khu vực cấp:………

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành thực tế khám bệnh, chữa căn bệnh theo các luật pháp sau đây:

Điều 1. Thời hạn và trọng trách hợp đồng

– Ông/bà………… có văn bởi chuyên môn……… được thực hành thực tế từ ngày…….. Tháng

…….. Năm ……… cho ngày ……… mon …….. Năm ………

– Địa điểm thực hành: 11 …………………………………………………………………………………..

– Nhiệm vụ: 12 ……………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ thao tác : 13 ……………………………………………………………………………………

– Được trang bị phần đa phương tiện thao tác làm việc gồm: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền lợi của mặt B

1. Nghĩa vụ:

– chấm dứt những nhiệm vụ đã cam đoan trong hòa hợp đồng thực hành.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đối chọi vị, kỷ luật thao tác làm việc và những quy định của đại lý khám bệnh, chữa bệnh.

– Chấp hành câu hỏi xử lý kỷ dụng cụ và đền bù thiệt sợ hãi theo điều khoản của pháp luật.

– Trả phí thực hành theo thỏa thuận: 14 ………….……………………………………..…..

Xem thêm: Top 5 Môn Võ Tự Vệ Tốt Nhất Ai Cũng Nên Học Võ Gì Để Tự Vệ, Con Gái Nên Học Võ Gì

2. Quyền lợi:

– Được đi khám bệnh, trị bệnh, âu yếm người dịch dưới sự tính toán của tín đồ hướng dẫn thực hành.

– Được cung ứng phương tiện, thiết bị bảo hộ làm việc gồm: ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng trọn các cơ chế trực, độc hại (nếu có): …………………………………………………

– Được cấp cho giấy xác nhận thời gian thực hành.

– tất cả quyền đề xuất, năng khiếu nại, rứa đổi, đề nghị xong hợp đồng theo luật của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác: …………………………………………………………………

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của mặt A

1. Nghĩa vụ:

– xác nhận quá trình thực hành thực tế theo phương tiện của phép tắc khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một trong những điều của nguyên lý khám bệnh, chữa bệnh dịch và Thông tứ số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của cục trưởng cỗ Y tế giải đáp cấp chứng từ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép vận động đối với các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh.

– phiên bản đảm vấn đề làm cùng thực hiện khá đầy đủ những điều đã khẳng định trong đúng theo đồng làm cho việc.

– giao dịch đầy đủ, đúng thời hạn các chính sách và quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia thực hành đã cam đoan trong hợp đồng làm cho việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành bạn tham gia thực hành hoàn thành các bước theo hợp đồng (Bố trí, điều động, lâm thời đình chỉ công việc …)

– chấm dứt Hợp đồng làm cho việc, kỷ luật fan tham gia thực hành theo hình thức của Pháp luật.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– nhì bên cam kết thực hiện nay đúng những pháp luật trong đúng theo đồng, những vấn đề phát sinh khác ngoài hợp đồng, kể cả việc kéo dãn hoặc hoàn thành hợp đồng trước thời hạn đã được hai bên cùng bàn luận giải quyết (thể hiện tại bằng các phụ lục hẳn nhiên hợp đồng).

– phù hợp đồng này làm thành hai bản có cực hiếm ngang nhau, mỗi bên giữ một bạn dạng và gồm hiệu lực từ ngày ……… tháng …….. Năm ……… mang lại ngày ….. Tháng …….. Năm ……..

Hợp đồng này có tác dụng tại ………………, ngày ……… tháng …….. Năm ………

Người đề xuất thực hành(Ký ghi rõ họ cùng tên)Người đứng đầucơ sở khám dịch , trị bệnh(Ký ghi rõ họ với tên, đóng góp dấu)

Có thể bạn quan tâm:


Chuyên mục: Y tế sức khỏe