Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định vấn đề nào là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền?

     

Câu hỏi “Vấn đề thổ địa là chiếc cốt của giải pháp mạng tứ sản dân quyền” được nêu trong

A Luận cương bao gồm trị tháng 10 năm 1930.B cương cứng lính chính trị tháng hai năm 1930.C tòa tháp Đường cách mệnh năm 1927.D thắng lợi Tuyên ngôn chủ quyền năm 1945.

Lời giải đưa ra tiết:

- Đáp án A lựa chọn vị Luận cưng cửng nêu rõ: vấn đề thổ địa là chiếc cốt của phương pháp mạng tư sản dân quyền, tức là lúc này vấn đề bí quyết mạng ruộng đất đang được đề cao hơn sự việc dân tộc => giảm bớt của Luận cương.

Bạn đang xem: Luận cương chính trị tháng 10/1930 xác định vấn đề nào là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền?

- Đáp án B loại bởi vì Cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 nêu rõ: đường lối kế hoạch của cách mạng là triển khai “tư sản dân quyền và thổ địa biện pháp mạng” – tức là tách bóc rõ 2 vấn đề dân tộc cùng dân nhà => xác minh đúng nhiệm vụ cách mạng cùng nêu cao vấn đề dân tộc, vấn đề này thể hiện tại tính đúng đắn của cương lĩnh.

Xem thêm: Chàm Sinh Dục: Nguyên Nhân Và Quá Trình Tiến Triển Của Bệnh Chàm Sinh Dục Nam

- Đáp án C, D loại bởi vì tác phẩm Đường phương pháp mệnh năm 1927 và tác phẩm Tuyên ngôn độc lập năm 1945 không có nội dung này.

Chọn: A


*
câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 - xem ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép caodangykhoatphcm.edu.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Y tế sức khỏe