Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1

     

Giới thiệuĐơn vị hành chínhKhối ngoạiKhối chống khámKhối nộiKhối cận lâm sàngTin tức - Sự kiệnBản tin căn bệnh việnCải biện pháp hành chínhKiến thức Y khoaBảng kiểm quá trình kỹ thuậtTài liệu truyền thông media dinh dưỡngPhác đồQuy trình kỹ thuậtBảng công khai tài chính, Giá dịch vụ
*

*

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH BỔ SUNG

QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH BỔ SUNG


QUY ĐỊNH

Tổ chức, nhiệm vụ, và mối quan hệ công tác của nhà Điều dưỡng

với các khoa, phòng liên quan

I. Tổ chức:

1. Các bộ phận:

a) siêng môn

- phần tử giám gần kề khối ngoại;

- phần tử giám gần cạnh khối nội.

Bạn đang xem: Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh tập 1

- bộ phận giám gần kề khối cận lâm sàng; khối khám

b) Đào tạo nghiên cứu và phân tích khoa học

2. Tổ chức cơ cấu nhân lực: 03

- 01 trưởng phòng

- 01 phó phòng

- 01 nhân viên

2. Nhiệm vụ:

2.1 Lập kế hoạch công tác chuyên sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2.2 Tổ chức triển khai công tác quan tâm người bệnh toàn vẹn theo quy định;

2.3 Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật trình độ chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với điểm lưu ý của bệnh viện, siêng khoa nhằm trình Hội đồng Điều dưỡng lưu ý và giám đốc khám đa khoa phê duyệt;

2.4 Đôn đốc, kiểm soát điều chăm sóc viên, bà đỡ viên, kỹ thuật viên, hộ lý với y công tiến hành đúng các quy định, kỹ thuật siêng môn;

2.5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù bán buôn dụng cụ, đồ tư tiêu tốn cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và đo lường và thống kê việc sử dụng, bảo vệ theo quy định;

2.6. Phối phù hợp với phòng tổ chức cán cỗ trong vấn đề xây dựng planer tuyển dụng, bố trí và điều đụng điều chăm sóc viên, cô mụ viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

2.7. Phối hợp với khoa kiểm soát điều hành nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát điều hành nhiễm trùng trong bệnh viện;

2.8. Phối hợp với phòng /trung trung tâm đào tạo thực hiện đào tạo nâng cấp trình độ cho điều chăm sóc viên, cô đỡ viên, nghệ thuật viêntrợ giúp chăm sóc và y công. Thâm nhập tổ chức, lãnh đạo hướng dẫn thực hành thực tế cho học viên cùng tham gia kiểm tra tay nghề cho điều chăm sóc viên, bà đỡ viên, kỹ thuật viên, hộ lý cùng y công trước khi tuyển dụng;

2.9. Tham tối ưu tác nghiên cứu khoa học tập và chỉ đạo tuyến;

2.10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và report công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

2.11. Tiến hành các trọng trách khác khi được Giám đốc khám đa khoa phân công.

3. Mối quan hệ với những khoa, phòng liên quan

- kết hợp phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng planer tuyển dụng, phân công, điều động tạm thời, Kiểm tra, reviews điều dưỡng viên, bảo sanh viên, nghệ thuật viên thực hiện công tác trình độ chuyên môn trong quan tâm người bệnh.

- phối hợp phòng chỉ đạo tuyến thích hợp tác quốc tế xây dựng planer đào tạo thường xuyên cho điều chăm sóc viên, bà mụ viên, chuyên môn viên, trợ giúp chăm sóc… thâm nhập tổ chức lãnh đạo hướng dẫn thực hành cho học tập viên cùng tham gia kiểm tra tay nghề cho điều chăm sóc viên, kỹ thuật viên, hộ sinh với trợ giúp chăm lo khi tuyển chọn dụng.

- kết hợp phòng Vật bốn kỹ thuật bảo đảm cung cấp và sửa chữa kịp thời phương tiện, thiết bị phục vụ công tác chăm lo người bệnh.

- Phối phù hợp với phòng media - Hành chính quản trị và những khoa, phòng thực hiện media Giáo dục mức độ khỏe cho người bệnh

- phối kết hợp khoa kiểm soát nhiễm khuẩn tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn căn bệnh viện, công tác làm việc phòng chống dịch, cung cấp vật tứ y tế tiêu hao, đồ gia dụng vải…cho những khoa trong bệnh viện.

- phối kết hợp khoa Dược, khoa Dinh dưỡng bảo vệ cung cấp tương đối đầy đủ thuốc cùng suất ăn uống nhiều dinh dưỡng cho những người bệnh tại các khoa điều trị.

- Phối phù hợp với lãnh đạo các khoa tổ chức triển khai triển khai thực hiện rất đầy đủ các nhiệm vụ chăm lo người dịch được quy định tại Thông bốn 07/2011/TT-BYT ngày 26 mon 01 năm 2011 của cục trưởng bộ Y tế.

- Phối phù hợp với các khoa trong vấn đề sắp xếp tổ chức mô hình âu yếm phù thích hợp và tiếp tục kiểm tra, đánh giá chất lượng âu yếm người bệnh.

Trên đó là nội dung hình thức nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác của phòng Điều chăm sóc với những khoa, phòng liên quan trong bệnh dịch viện./.

QUY ĐỊNH

Tổ chức phân công quy mô chăm sóc

I. NGUYÊN TẮC:

- Đảm bảo công tác quan tâm người bệnh được toàn diện, liên tục, an toàn, unique và hài lòng.

- Mô hình phân công nhóm chăm lo phải phù hợp với điều kiện tại khoa, cùng tại dịch viện.

II. NỘI DUNG:

1.Mô hình phân công âu yếm theo nhóm

Đảm bảo nhóm gồm từ 2 – 3 điều chăm sóc viên hoặc bà mụ viên chịu trách nhiệm quan tâm một số người bệnh ở 1 đơn nguyên hay là 1 số buồng bệnh.

Trưởng khoa với điều dưỡng trưởng khoa phân công số lượng nhóm cho tương xứng với số giường bệnh dịch và nhân lực của khoa.

Mỗi nhóm chăm lo bao gồm bác bỏ sỹ, điều dưỡng, trợ giúp chuyên sóc, học tập sinh. Fan nhà cùng phối kết hợp chăm sóc. Bác sỹ là người quyết định cách thức điều trị.

- Điều dưỡng, hộ sinh là người triển khai các y lệnh điều trị, trực tiếp chăm lo người bệnh, hướng dẫn trợ giúp chăm sóc, fan nhà fan bệnh, sinh viên/ học sinh phối hòa hợp cùng âu yếm người bệnh.

- Trợ giúp chăm sóc: Phụ giúp điều dưỡng, bà mụ cùng quan tâm người bệnh.

- Bác sỹ trưởng khoa phân công bs điều trị theo phòng hay chóng bệnh.

Xem thêm: Đái Máu ( Đi Đái Ra Máu Là Bệnh Gì ? Đái Máu (Đi Tiểu Ra Máu): Những Điều Bạn Cần Biết

- Điều chăm sóc trưởng khoa phân công điều chăm sóc trưởng nhóm. Điều dưỡng siêng sóc, trợ giúp siêng sóc, học viên (nếu có) theo phòng hay nệm bệnh tương xứng với điều kiện thực tiễn tại khoa.

Trong mỗi nhóm chuyên sóc. Lựa chọn trưởng đội có chuyên môn chuyên môn cao, vững trong quản lý, phụ trách lập kế hoạch âu yếm cho người bệnh vào nhóm, gợi ý điều chăm sóc trong nhóm triển khai các hoạt động chăm sóc.

Điều dưỡng chăm sóc thực hiện vừa đủ y lệnh và đáp ứng những yêu cầu cơ phiên bản của người bệnh cả về thể chất, tinh thần và xã hội theo phân cấp cho chăm sóc. Hướng dẫn người nhà cùng siêng sóc.

2. Quy mô phân công quan tâm theo công việc.

Áp dụng trong trường hợp căn bệnh viện gồm cấp cứu vãn thảm họa hoặc ở siêng khoa sâu đòi hỏi điều dưỡng tiến hành kỹ thuật âu yếm đặc biệt trên tín đồ bệnh.

3. Mô hình phân công thao tác làm việc theo ca.

- mô hình chia ca: bao gồm 3 ca 4 kíp:

+ Ca 1: từ bỏ 6h30 – 14h30

+ Ca 2 tự 7h30 – 16h30; + Ca 3 từ 16h30 – 7h30

QUY ĐỊNH

Tổ chức thao tác làm việc theo ca, trực

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mô hình làm việc theo tiếng hành chính và phân trực:

- hình thức chia ca: bao gồm ca ngày với ca đêm

- Khi thay đổi ca, giữa những ca phải bàn giao rõ ràng về tình hình người bệnh, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, vật tứ y tế trong khoa theo đúng quy định. Riêng bạn bệnh âu yếm cấp I, buộc phải theo dõi phải chuyển giao người bệnh dịch tại đầu giường.

- mỗi khoa cần xây dựng quy định, phân công phụ trách quá trình cụ thể mang đến từng vị trí Điều dưỡng/Hộ sinh vào từng ca.

- Nhân lực thao tác làm việc tại những ca phải đảm bảo an toàn đi kèm thân điều chăm sóc có kinh nghiệm với điều chăm sóc mới. Mỗi ca phải gồm một trưởng ca, là vấn đề dưỡng có trình độ chuyên môn và gớm nghiệm trình độ chuyên môn cao nhất.

2. Mô hình thao tác làm việc theo ca :

- Áp dụng cho khoa Hồi sức tich cực - thận nhân tạo.

- quy mô chia ca: gồm 3 ca 4 kíp: Để bảo đảm người bệnh âu yếm cấp 1 trên khoa được thực hiện chăm lo toàn diên các kíp được phân gối nhau nạm thể:

+ Ca 1: trường đoản cú 6h30 – 14h30

+ Ca 2 từ bỏ 7h30 – 16h30

+ Ca 3 trường đoản cú 16h30 – 7h30

- lúc giao ca đề xuất bàn giao ví dụ về tình hình người bệnh, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, vật tư y tế trong khoa theo như đúng quy định, theo dõi bạn bệnh đề xuất được chuyển nhượng bàn giao tại đầu giường.

- Khoa Hồi sức tích cực và lành mạnh – thận nhân tạo xây dựng lao lý cho từng ca, cắt cử phụ trách các bước cụ thể mang đến từng địa điểm Điều dưỡng/Hộ sinh vào từng ca.

- Nhân lực làm việc tại những ca phải đảm bảo an toàn đi kèm thân điều chăm sóc có tay nghề với điều chăm sóc mới. Mỗi ca phải tất cả một trưởng ca, là vấn đề dưỡng có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chuyên môn cao nhất.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

- tự 7h30 mặt hàng ngày, toàn thể nhân viên thao tác làm việc của 2 ca yêu cầu tham gia đi phòng tại khoa, báo cáo đi buồng vị điều dưỡng phụ trách người bệnh vào ca đêm thực hiện. Riêng biệt khoa Hồi sức lành mạnh và tích cực – thận nhân tạo nhóm thao tác làm việc ca 2 phải bàn giao người căn bệnh cho nhóm thao tác ca 3 trực tiếp tại giường bệnh.

- mỗi cá nhân bệnh/ phòng dịch được nhóm chăm lo phụ trách, chăm lo toàn diện nhìn trong suốt ca trực.

- ví như trong ca trực tất cả phát sinh việc đột xuất, bất thường như: bao gồm cấp cứu vớt hàng loạt, cấp cho cứu ngoại viện, tín đồ bệnh nặng, fan bệnh chuyển tuyến... Trưởng ca kết hợp với điều chăm sóc trưởng, bs trưởng ca trực tiến hành nhiệm vụ hoặc yêu cầu tín đồ hỗ trợ.

- vào ca trực, đông đảo thành viên phải liên tiếp thường trực, theo dõi và quan sát và chăm lo người bệnh, không rời quăng quật vị trí trực ./.


Chuyên mục: Y tế sức khỏe