Hợp đồng khám chữa bệnh

     
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng khám chữa bệnh


*
Sơ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ

(Số: …………… /HĐ KCB - BHYT) (1)

 

- Căn cứ ra quyết định số ........................... Ngày .............. Của tgđ BHXH việt nam về việc hướng dẫn tiến hành (2).........................................................................

- Căn cứ ra quyết định số........ngày.......tháng.....năm.......của..................về việc quy định chức năng, trọng trách của cửa hàng khám bệnh, trị bệnh...(3)

- Căn cứ quyết định số... Ngày ....tháng....năm........ Của .................. Về vấn đề quy định chức năng, trọng trách của bảo hiểm xã hội tỉnh/ huyện (4).......................

- Căn cứ ra quyết định số......ngày.... Của........ Về việc phát hành bảng giá thu một phần viện mức giá tại (tên các đại lý khám, chữa bệnh) ...................................................

 

Hôm nay, ngày…tháng…năm 20…. Tại

Chúng tôi gồm:

Bên A: bảo hiểm xã hội (tỉnh/huyện):

Tài khoản số : ....................................  Tại Ngân hàng..........

Đại diện ông (bà):  ............................    Chức vụ: ................

Giấy ủy quyền số :.............................. Ngày........tháng .......năm. (5)

 

Bên B: (Tên cửa hàng KCB/cơ quan cam kết hợp đồng khám trị bệnh):...................................................

Tài khoản số : ..................................Tại Ngân hàng............................................................................

Đại diện ông (bà):  ...........................  Chức vụ: ..................................................................................

Giấy ủy quyền số :............................. Ngày........tháng .......năm (6)

 

Sau lúc thỏa thuận, phía 2 bên thống độc nhất ký kết hợp đồng khám, chữa bệnh cho người có BHYT theo những điều khoản rõ ràng như sau:

 

Điều 1. Tổ chức khám bệnh, trị bệnh

Bên B cam kết đảm bảo an toàn khám bệnh, chữa trị bệnh bảo hiểm y tế, hỗ trợ đầy đủ thuốc, dịch, vật tư y tế, những dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi trình độ kỹ thuật của khám đa khoa và phạm vi quyền hạn của fan bệnh bảo hiểm y tế mang lại tổng số ……..người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh thuở đầu theo lý lẽ hiện hành về xét nghiệm bệnh, chữa căn bệnh BHYT tại bệnh viện và những Trạm y tế buôn bản trong huyện/quận theo Phụ lục dĩ nhiên (theo mẫu 01)/ hoặc cho người bệnh bảo hiểm y tế được những cơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh dịch chuyển đến.

 

Điều 2. Thời hạn vừa lòng đồng

 

Điều 3. Cách làm thanh toán, nhất thời ứng và quyết toán ngân sách chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT

(Hai bên thống nhất vẻ ngoài thanh toán vận dụng tại bệnh viện để hoàn hảo theo cách thức và câu chữ như sau):

1. Cách tiến hành thanh toán túi tiền khám bệnh, chữa bệnh BHYT:

a) giao dịch theo định suất được vận dụng đối với đối tượng có thẻ BHYT đk khám bệnh, chữa căn bệnh ban đầu.       

b) giao dịch thanh toán theo giá dịch vụ hoặc thanh toán giao dịch theo trường hợp dịch được vận dụng đối với đối tượng người dùng có thẻ BHYT không đk khám bệnh, chữa trị bệnh thuở đầu và cấp cứu.

2. Tạm bợ ứng ngân sách khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT:

Căn cứ vào hiệ tượng thanh toán trên cơ sở, 2 bên sẽ thống nhất cố kỉnh thể:

- Hằng quý, mặt A có nhiệm vụ tạm ứng ngân sách đầu tư cho bên B về tối thiểu bởi 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội quyết toán (Đối với cơ sở khám bệnh, chữa dịch lần đầu ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT thì mức trợ thời ứng lần đầu về tối thiểu bằng 80% mức kinh phí đầu tư khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT của một quý theo hợp đồng sẽ ký).

3. Thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT:

a) trong thời điểm tháng đầu của mỗi quý, mặt B có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán giá thành khám bệnh, chữa bệnh dịch BHYT của quý trước cho mặt A.

b) vào thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dìm được báo cáo quyết toán ngân sách chi tiêu khám chữa căn bệnh của bên B, mặt A có trọng trách xem xét cùng thông báo tác dụng quyết toán đưa ra phí. Trong thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày thông báo tác dụng quyết toán, bên A có trách nhiệm hoàn thành việc thanh toán giao dịch với bên B.

Xem thêm: Lô Tô Là Gì? Cách Chơi Loto 2, 3, 4, 5 Cặp Số & Cơ Cấu Giải Thưởng Chi Tiết

c) Thanh toán túi tiền vận gửi trong trường hòa hợp không sử dụng phương tiện vân gửi của cơ sở KCB.

4. Tạm bợ ứng và thanh toán với các Trạm y tế xã

Ghi gắng thể:

- nút thanh toán

- bề ngoài chuyển kinh phí cho những Trạm y tế xã

- Đảm bảo đáp ứng thuốc, vật tư y tế cùng với Trạm y tế

 

Điều 4. Quyền và trọng trách của bên A

1. Quyền của mặt A:

a) Yêu cầu bên B cung cấp cho hồ sơ bệnh tật và những tài liệu liên quan về khám bệnh, chữa trị bệnh cho tất cả những người bệnh BHYT để ship hàng công tác thẩm định BHYT;

b) không đồng ý thanh toán đưa ra phí khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế không  đúng hiện tượng hoặc không nên với nội dung hợp đồng này.

2. Nhiệm vụ của mặt A:

a) Cung cấp cho mặt B danh sách người dân có thẻ BHYT đăng ký KCB thuở đầu (bằng file năng lượng điện tử hoặc bản có ký tên đóng dấu) và thông tin kinh giá tiền để đảm bảo khám bệnh, chữa trị bệnh cho tất cả những người tham gia BHYT;

b) Tạm ứng kinh phí và thanh toán ngân sách chi tiêu khám bệnh, chữa căn bệnh hằng quý cho bên B theo nguyên tắc chung và cách thức tại Điều 3 của hợp đồng này;

c) tổ chức công tác giám định đi khám bệnh, chữa dịch BHYT tại các đại lý khám bệnh, trị bệnh; đảm bảo tuân thủ quy định về hồ sơ bệnh án theo quy định của cục Y tế lúc xem xét hồ sơ dịch án.

d) Phối phù hợp với bên B trong câu hỏi tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ thủ tục hành chính đối với người bệnh dịch BHYT khi tới khám bệnh, trị bệnh. Thu hồi, tạm giữ lại thẻ BHYT và cách xử lý theo thẩm quyền so với các trường vừa lòng vi phạm;

đ) Phối hợp với bên B giải thích, phổ biến, tuyên truyền về chế độ, chế độ BHYT;

e) tiếp nhận ý kiến đề đạt từ người có thẻ BHYT với cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh tương quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của fan tham gia BHYT để giải quyết và xử lý theo thẩm quyền;

g) thông báo kịp thời với mặt B trong trường vừa lòng có đổi khác về chế độ BHYT.

 

Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của bên B

1. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu mặt A hỗ trợ danh sách, số người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban sơ tại bệnh dịch viện/tại các Trạm y tế xã; thông tin số kinh phí khám chữa bệnh dịch được sử dụng tại bệnh dịch viện/ tại những Trạm y tế xã;

b) Được mặt A nhất thời ứng ngân sách đầu tư và thanh quyết toán chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh dịch theo quy định.

2. Trách nhiệm của bên B:

a) Tổ chức khám bệnh, chữa căn bệnh đúng phạm vi trình độ chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng cùng quy chế trình độ chuyên môn với giấy tờ thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người bệnh tất cả thẻ BHYT; làm chủ thẻ BHYT trong thời hạn điều trị nội trú tại bệnh viện;

b) Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, hoá hóa học xét nghiệm, phim X-quang, vật bốn y tế áp dụng trong đi khám bệnh, chữa bệnh theo danh mục do cỗ Y tế ban hành. Chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật thích hợp lý, an toàn, chống tiêu tốn lãng phí hay lạm dụng;

c) đón nhận và chuyển tín đồ bệnh trong trường đúng theo vượt thừa phạm vi trình độ của căn bệnh viện theo đúng quy định của cục Y tế;

d) cung cấp hồ sơ bệnh dịch án, tài liệu tương quan đến thăm khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán túi tiền khám bệnh, chữa căn bệnh của fan tham gia BHYT theo yêu mong của mặt A và ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền;

đ) bảo đảm điều kiện quan trọng cho bên A tiến hành công tác giám định BHYT; phối kết hợp với bên A trong việc tuyên truyền, lý giải về chế độ bảo hiểm y tế cho bạn tham gia bảo hiểm y tế;

e) Kiểm tra, phát hiện tại và thông báo cho mặt A đa số trường hợp phạm luật về áp dụng thẻ BHYT; phối hợp với bên A thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT và xử trí theo thẩm quyền so với các trường hợp vi phạm theo quy định;

g) quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư từ quỹ bảo đảm y tế do bên A trợ thì ứng, giao dịch theo đúng nguyên lý của pháp luật;

h) những thống kê đầy đủ, kịp thời, đúng chuẩn các chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm thanh quyết toán với mặt A;

i) Theo dõi, đo lường KCB và thanh quyết toán chi phí KCB tại những Trạm y tế xã.

k) thông tin kịp thời với bên A trong trường hòa hợp có chuyển đổi liên quan cho KCB cho tất cả những người bệnh BHYT.

 

Điều 6. Xử lý tranh chấp

1. Khi bao gồm tranh chấp, hai bên thống nhất xử lý trên chế độ bình đẳng, hợp tác, hòa giải. Trong thời hạn tranh chấp, phía 2 bên vẫn phải bảo đảm an toàn điều kiện để khám bệnh, chữa dịch của bạn tham gia bảo hiểm y tế.

2. Ngôi trường hợp phía hai bên không hòa giải được sẽ report cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Điều 7. Cam đoan chung

1. Hai bên cam đoan thực hiện đúng các quy định của luật pháp về xét nghiệm chữa dịch BHYT và các lao lý đã ký trong đúng theo đồng; cùng hợp tác giúp đỡ lẫn nhau ngừng nhiệm vụ và bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT.

2. Vào trường vừa lòng có biến hóa hoặc kết thúc hợp đồng trước thời hạn, hai bên phải thông tin cho nhau trước cha (3) tháng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia bảo đảm y tế và quyền lợi của những bên.

3. Hai bên thống tốt nhất phối hợp, ứng dụng technology thông tin trong làm chủ bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi trong thanh, quyết toán ngân sách chi tiêu khám chữa bệnh BHYT.

Hợp đồng này được lập thành 04 phiên bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi mặt giữ 02 bản./.

 

                           ĐẠI DIỆN BÊN B                                             ĐẠI DIỆN BÊN A

Ghi chú:

(1) Số thích hợp đồng được đánh theo số thiết bị tự thích hợp đồng vào một năm, ban đầu từ số 01 vào ngày đầu năm và ngừng vào ngày 31 mon 12 hàng năm;

(2) Ghi theo Quyết kim chỉ nan dẫn của BHXH Việt Nam;

(3) Ghi theo Quyết định thành lập và hoạt động đơn vị hoặc quyết định phê lưu ý phạm vi trình độ của solo vị;


Chuyên mục: Y tế sức khỏe