Danh mục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2016

     
- Tổng hợp lại toàn bộ các quy định lao lý còn hiệu lực thực thi hiện hành áp dụng từ văn bản gốc và các văn phiên bản sửa đổi, xẻ sung, gắn chính…- khách hàng chỉ việc xem câu chữ MIX, hoàn toàn có thể nắm bắt toàn cục quy định điều khoản hiện hành còn áp dụng, mặc dù văn bản gốc đã trải qua không ít lần chỉnh sửa, ngã sung.

Bạn đang xem: Danh mục đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2016


Đây là luôn thể ích dành riêng cho thành viên đk phần mềm.Quý khách vui mừng Đăng nhập tài khoản caodangykhoatphcm.edu.vn và đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.
BỘ Y TẾ -------Số: 978/BYT-BH V/v hướng dẫn xúc tiến việc thực hiện Thông bốn số 40/2015/TT-BYTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 25 mon 02 năm 2016
Kính gửi:- Sở Y tế những tỉnh, tp trực thuộc trung ương; - các bệnh viện, viện tất cả giường căn bệnh trực thuộc cỗ Y tế; - Y tế những Bộ, Ngành.

1. Chống chẩn trị y học cổ truyền là cơ sở khám bệnh, trị bệnh tương đương với “Phòng khám bác sĩ mái ấm gia đình tư nhân độc lập” luật tại Khoản 3 Điều 3 Thông bốn 40/2015/TT-BYT là đại lý khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã cùng tương đương.
2. Nhà hộ sinh, đơn vị hộ sinh khu vực vực, chống khám siêng khoa tứ nhân là cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh tương tự với “Phòng khám nhiều khoa; phòng khám đa khoa khu vực” lý lẽ tại Khoản 3 Điều 4 Thông bốn 40/2015/TT-BYT là các đại lý khám bệnh, chữa dịch tuyến huyện và tương đương.
3. Bệnh viện chuyên khoa tư nhân tương tự hạng III, tương tự hạng IV hoặc chưa xếp hạng tương tự là các đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh tương đương với “Bệnh viện nhiều khoa bốn nhân tương tự hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương” giải pháp tại Khoản 5 Điều 4 Thông tư 40/2015/TT-BYT là đại lý khám bệnh, chữa dịch tuyến huyện và tương đương.
4. Bệnh viện chuyên khoa tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II là cơ sở khám bệnh, trị bệnh tương tự với “Bệnh viện đa khoa tư nhân tương tự hạng I, tương đương hạng II” luật tại Khoản 5 Điều 5 Thông bốn số 40/2015/TT-BYT là cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến tỉnh với tương đương.
5. Khám đa khoa chuyên khoa cùng Trung tâm chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (không tất cả Phòng khám đa khoa) là cơ sở khám bệnh, chữa trị bệnh tương đương với “Bệnh viện siêng khoa, Viện chăm khoa, Trung tâm chăm khoa, Trung trung khu y tế dự phòng tỉnh, tp trực thuộc tw có bệnh viện đa khoa” quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tứ 40/2015/TT-BYT là đại lý khám bệnh, chữa dịch tuyến tỉnh với tương đương.

Xem thêm: Cách Lập Bảng Chân Trị Của Mệnh Đề Chứng Minh Các Mệnh Đề Sau Đây Là Hằng Đúng


6. Bệnh viện chuyên khoa với Viện siêng khoa trực thuộc cỗ Y tế (không tất cả Phòng khám đa khoa) là các đại lý khám bệnh, trị bệnh tương đương với “Bệnh viện chuyên khoa, Viện siêng khoa trực thuộc cỗ Y tế bao gồm Phòng khám đa khoa” luật pháp tại Khoản 2 Điều 6 Thông tứ 40/2015/TT-BYT là cửa hàng khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến trung ương và tương đương.
7. Bệnh viện hạng I thuộc các Quân khu, binh đoàn thuộc bộ Quốc chống là cơ sở khám bệnh, chữa căn bệnh tuyến tỉnh với tương đương.
8. Đối với khám đa khoa đa khoa quanh vùng trên địa phận huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: con đường của cơ sở y tế này được khẳng định theo đưa ra quyết định của Ủy ban quần chúng. # hoặc Sở Y tế tỉnh, tp trực ở trong Trung ương.
II. Về áp dụng Giấy hẹn khám lại
Để đảm bảo an toàn việc thực hiện Giấy hẹn đi khám lại theo hình thức của pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tế, sút phiền hà cho người bệnh gồm thẻ BHYT, dễ ợt cho buổi giao lưu của cơ sở khám bệnh, trị bệnh, đôi khi kiểm soát tác dụng việc thực hiện quỹ BHYT, tránh lạm dụng, cỗ Y tế ý kiến đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương, những bệnh viện và viện có giường bệnh dịch trực thuộc cỗ Y tế, Y tế các Bộ, Ngành chỉ đạo, lý giải và tổ chức triển khai như sau:
1. Thống nhất thực hiện theo đúng biện pháp tại khoản 4 Điều 28 khí cụ BHYT dụng cụ “Trường hợp xét nghiệm lại theo yêu mong điều trị, tín đồ tham gia BHYT phải gồm Giấy hẹn đi khám lại của đại lý khám bệnh, chữa bệnh”. Phổ biến không thiếu thốn nội dung Thông bốn 40/2015/TT-BYT, bảo đảm tất cả công chức, viên chức, bạn lao đụng tại đại lý khám bệnh, chữa bệnh hiểu không hề thiếu và đúng chuẩn thông tin được ghi trong giấy tờ hẹn khám lại.
2. Triển khai việc hẹn xét nghiệm lại phù hợp với yêu thương cầu trình độ trong thăm khám bệnh, trị bệnh; ko lạm dụng, gây phiền hà cho tất cả những người bệnh trong bài toán hẹn khám lại, đặc biệt là các trường phù hợp đã xác minh rõ tuyến trước đã triển khai được vấn đề khám bệnh, chữa bệnh.
a) Để giảm thiểu giấy tờ thủ tục hành chủ yếu và thời gian chờ đợi của fan bệnh, địa thế căn cứ vào quy mô hoạt động của cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa trị bệnh, Thủ trưởng đại lý khám bệnh, chữa trị bệnh, Giám đốc bệnh dịch viện có thể ủy quyền hoặc giao cho lãnh đạo các khoa, phòng công dụng đại diện cửa hàng khám bệnh, chữa trị bệnh tiến hành việc ký và đóng góp dấu trên giấy tờ hẹn xét nghiệm lại;
b) giảm thiểu những trường đúng theo phải sử dụng Giấy hẹn thăm khám lại như trường hợp fan bệnh là người đăng ký khám bệnh, chữa căn bệnh BHYT lúc đầu tại cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh đó, fan bệnh đã có Giấy chuyển tuyến có giá trị đến khi hết năm dương kế hoạch theo dụng cụ tại Thông tư 40/2015/TT-BYT;
c) Đối với người bị bệnh nội trú, khi cấp giấy ra viện, nếu phải khám lại thì cung cấp đồng thời Giấy hẹn thăm khám lại;
d) Đẩy dạn dĩ ứng dụng technology thông tin trong cai quản khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Đồng thời bố trí khu vực triển khai các giấy tờ thủ tục hành bao gồm phù hợp, thuận lợi cho những người bệnh và chỉ đạo các khoa, phòng tương quan phối hợp với cán bộ giám định BHYT tại các đại lý khám bệnh, chữa bệnh để hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Trong quy trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kiến nghị Sở Y tế, bệnh viện và Viện có giường dịch trực thuộc bộ Y tế, Y tế những Bộ, Ngành, những cơ quan, tổ chức report về cỗ Y tế (Vụ bảo hiểm y tế) giúp thấy xét, giải quyết./..
Nơi nhận: - Như trên; - bộ trưởng (để báo cáo); - các Thứ trưởng cỗ Y tế (để biết); - bảo đảm xã hội nước ta (để phối hợp); - bảo hiểm xã hội cỗ Quốc phòng, bộ Công an; - bảo đảm xã hội các tỉnh, thành phố; - Y tế những bộ, ngành; - những bệnh viện, Viện bao gồm giường căn bệnh trực thuộc bộ Y tế; - những Vụ, Cục: KCB; YDCT; KH-TC; PC; - Lưu: VT, BH.KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Xuyên

Công văn 978/BYT-BH của bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai việc triển khai Thông bốn 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm y tế lúc đầu và gửi tuyến xét nghiệm bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để coi Số công báo. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc cải thiện để xem tình trạng hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản người tiêu dùng đăng ký tại đây!
download Công văn 978/BYT-BH PDF
Công văn 978/BYT-BH ZIP (Bản Word)
download Văn phiên bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bạn dạng gốc bao gồm dấu (PDF)
download Văn bạn dạng gốc (Word)
Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp xem Hiệu lực.Chưa có tài khoản? Đăng cam kết tại đây
Vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.Chưa tài năng khoản? Đăng ký kết tại đây
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao giúp thấy Lược đồ.Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
* lưu ý: Để gọi được văn bản tải trên caodangykhoatphcm.edu.vn, bạn cần cài ứng dụng đọc tệp tin DOC, DOCX và ứng dụng đọc file PDF.
Công văn 3102/BYT-TCCB của cục Y tế về việc thực hiện cơ chế phụ cấp cho ưu đãi theo nghề tại Nghị định 05/2023/NĐ-CPY tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Công văn 3106/BYT-TCCB của bộ Y tế nhận xét về cơ chế thống trị và mô hình tổ chức so với Trung vai trung phong Y tế cấp cho huyệnY tế-Sức khỏe, cơ cấu tổ chức thông báo 117/TB-BYT của cục Y tế về tóm lại của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại cuộc họp rà soát quy trình tiến độ và thực thi Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa căn bệnh và giao dịch bảo hiểm y tế năm 2016Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông Công văn 2393/QLD-KD của Cục quản lý Dược về bài toán nhập khẩu nguyên vật liệu để phân phối thuốcY tế-Sức khỏe khoắn Công văn 908/BYT-BH của bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa bảo đảm y tếY tế-Sức khỏe

Tham chiếu mang đến nội dung


Công văn thuế mới


Công văn 35354/CTHN-TTHT tp hà nội 2023 chế độ thuế quý giá gia tăngCông văn 35355/CTHN-TTHT thủ đô hà nội 2023 xuất hóa đối kháng GTGTCông văn 5158/BTC-CST lời khuyên giảm tầm giá tháo gỡ khó khăn khăn cho những người dân cùng doanh nghiệpCông văn 5171/BTC-TCDN 2023 kinh phí quản lý bảo vệ rừng tự nhiênCông văn 4134/CTHN-TTHT tp. Hà nội 2023 xuất hóa đơn
Công văn 35354/CTHN-TTHT tp. Hà nội 2023 chính sách thuế quý hiếm gia tăngCông văn 35355/CTHN-TTHT thủ đô 2023 xuất hóa đối chọi GTGTCông văn 5158/BTC-CST lời khuyên giảm giá tiền tháo gỡ nặng nề khăn cho người dân cùng doanh nghiệpCông văn 5171/BTC-TCDN 2023 kinh phí quản lý bảo đảm an toàn rừng từ nhiênCông văn 4134/CTHN-TTHT tp hà nội 2023 xuất hóa đơn
Giới thiệu
Lời giới thiệuLịch sử phân phát triểnProfile Tra cứu vớt văn bảnProfile pháp luật doanh nghiệpLiên hệGóp ý
Dịch vụ
Tra cứu giúp văn bảnPháp lý doanh nghiệpDịch vụ dịch thuậtDịch vụ nội dungTổng đài tứ vấnPhân tích văn bản
Bảng giá chỉ phần mềmHình thức thanh toánQuy cầu sử dụngChính sách bảo mậtThông tin khuyến mạiThông báo thích hợp tác
Tải vận dụng caodangykhoatphcm.edu.vn
Quét mã QR code để tải đặt

Chuyên mục: Y tế sức khỏe