Chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thuộc, chữ to dễ đọc

     

Kinch chú Đại Bi 5 phát triển thành thầy Thích Trí Thoát tụng, nghe kinh chú Đại Bi 5 trở thành chữ to, dễ đọc, dành cho Phật tử không ở trong.
Bạn đang xem: Chú đại bi 7 biến 84 câu dễ thuộc, chữ to dễ đọc

Chú Đại Bi bên trong Kinc Đại bi tâm đà la ni của Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài đã phân phát nguyện rằng: Nếu bọn chúng sinh làm sao tụng trì thần chụ Đại Bi Ngoài ra bị đọa vào cha con đường ác, không được sinh về các cõi Phật, ko được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chính giác.

*

Kinc chụ Đại Bi 5 biến mang lại Phật tử không thuộc

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi vai trung phong đà la ni

1. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da

2. Nam tế bào a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha mũ chào mào ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra pphân tử duệ

9. Số đát mãng cầu đát tỏa

10. Nam tế bào tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam mô mãng cầu ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma pphân tử đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

đôi mươi. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha người thương đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô phạt xà da đế

29. Ma ha pphân tử xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá ra giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất mãng cầu thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa pphân tử sâm

40. Phật ra xá da

41.

Xem thêm:


Xem thêm: Những Ai Thiếu Ngủ, Khó Ngủ, Ngủ Không Ngon Thì Hãy Nghe Qua Bài Giảng Này 1 Lần


Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị vớ rị

45. Tô rxe hơi rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ người yêu đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị dung nhan ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha vớ đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra mãng cầu ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a tất đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết tất đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị thắng yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ da

77. Nam mô a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất năng lượng điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời các bạn quan sát và theo dõi tử vi phong thủy đông phương nhằm update thêm phần đa công bố hữu dụng không giống.


Chuyên mục: Kinh nghiệm