Cách xác định cộng hóa trị

     

$ullet ,$ trong những hợp chất ion, hóa trị của một nguyên tố bởi điện tích của ion cùng được gọi là năng lượng điện hóa trị của thành phần đó.

Bạn đang xem: Cách xác định cộng hóa trị

- Thí dụ:

+ trong hợp chất $NaCl,$, $Na$ bao gồm điện hóa trị $1+$ cùng $Cl$ tất cả điện hóa trị $1-$.

+ vào hợp chất $CaF_2,$, $Ca$ gồm điện hóa trị $2+$ với $F$ bao gồm điện hóa trị $1-$.

$ullet ,$ bạn ta quy ước, lúc viết điện hóa trị của nguyên tố, ghi giá trị điện tích trước, lốt của điện tích sau.

$ullet ,$ Các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc team IA, IIA, IIIA có số electron ở phần bên ngoài cùng là $1$, $2$, $3$ rất có thể nhường nên có điện hóa trị là $1+$, $2+$, $3+$...

$ullet ,$ Các nhân tố phi kim thuộc team VIA, VIIA gồm $6$, $7$ electron lớp ngoài cùng, hoàn toàn có thể nhận thêm $2$ giỏi $1$ electron vào phần bên ngoài cùng, nên có điện hóa trị $2-$, $1-$...

2. Hóa trị trong hợp chất cộng hóa trị

$ullet ,$ Quy tắc: trong số hợp hóa học cộng hóa trị, hóa trị của 1 nguyên tố được xác minh bằng số links cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử cùng được hotline là cộng hóa trị của yếu tắc đó.

- Thí dụ: Hóa trị những nguyên tố vào phân tử nước cùng metan

$H-O-H$

$longrightarrow ,$ trong $H_2O,$: yếu tắc $H$ bao gồm cộng hóa trị $1$, thành phần $O$ tất cả cộng hóa trị $2$.

Xem thêm: 12 Loại Nước Hoa Hiệu Nào Thơm Lâu Nhất : Ngôi Vương Giữ Mùi Thuộc Về Ai

*

$longrightarrow ,$ trong $CH_4,$: thành phần $C$ tất cả cộng hóa trị $4$, yếu tắc $H$ có cộng hóa trị $1$.

II. SỐ OXI HÓA

1. Khái niệm

- Số oxi hóa của một nguyên tố trong phân tử là năng lượng điện của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu mang định rằng mọi liên kết trong phân tử phần nhiều là link ion.

2. Các quy tắc xác định số oxi hóa

- quy tắc 1: Số oxi hóa của các nguyên tố trong số đơn chất bởi $0$.

Thí dụ: $mathop Culimits_^0,$, $mathop O_2limits_^0,$, $mathop H_2limits_^0,$...

- quy tắc 2: trong một phân tử, tổng thể số oxi hóa của những nguyên tố bằng $0$.

- quy tắc 3: Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bởi điện tích của ion đó. Vào ion nhiều nguyên tử, toàn bô số oxi hóa của những nguyên tố bằng điện tích của ion.

- phép tắc 4: Trong số đông các vừa lòng chất, số lão hóa của hiđro bằng $+1 ,$, trừ một số trường vừa lòng như hiđrua kim loại ($NaH$, $CaH_2,$…). Số thoái hóa của oxi bằng $-2$, trừ trường vừa lòng $OF_2,$, peoxit (chẳng hạn $H_2O_2$)…

$ullet ,$ lưu giữ ý: Số lão hóa được viết bằng chữ số thường, dấu đặt phía trước cùng được đặt ở trên kí hiệu nguyên tố. Thí dụ: $mathop Nlimits_^-3 mathop H_3limits_^+1,$, $mathop Slimits_^+4 mathop O_2limits_^-2,$, $mathop Nlimits_^+5 mathop O_3^-limits_^-2,$...

$ullet ,$ Thí dụ:

- xác định số oxi hóa $(x)$ của yếu tố $N$ vào hợp chất sau: $mathop Hlimits_^+1 mathop Nlimits_^x mathop O_2limits_^-2$

$longrightarrow ,(+1) ,+, x ,+, 2.(-2) = 0 ,Rightarrow ,x =+3$

- xác định số lão hóa $(x)$ của thành phần $S$ vào hợp hóa học sau: $mathop K_2limits_^+1 mathop Slimits_^x mathop O_4limits_^-2$


Chuyên mục: Y tế sức khỏe