Cách tính thuế giá trị gia tăng

     

Doanh nghiệp đã biết cách tính thuế GTGT? Thuế giá trị gia tăng là loại thuế phổ biến, áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Vậy làm thế nào để tính thuế giá trị gia tăng chính xác? Bài viết dưới đây Dịch vụ kế toán ACS sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cách tính thuế GTGT đầu vào - đầu ra nhanh chóng, đơn giản, dễ áp dụng.

Bạn đang xem: Cách tính thuế giá trị gia tăng


Mục lụcCách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừCách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếpBài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp

Đối tượng áp dụng tính thuế giá trị gia tăng

Đối tượng áp dụng cách tính thuế VAT tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, theo đó được chia thành 2 nhóm đối tượng chính:

- Đối tượng áp dụng cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Cơ sở kinh doanh có thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm trên 01 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.Cơ sở kinh doanh tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

- Đối tượng áp dụng cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới 01 tỷ đồng (ngoại trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập (ngoại trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư.Các tổ chức kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã (ngoại trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế).

*

Đối tượng áp dụng tính thuế giá trị gia tăng tùy thuộc vào phương pháp tính thuế

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Cách tính số thuế GTGT phải nộp

Cách tính thuế GTGT phải nộp:


Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra - Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ


Thuế GTGT đầu ra

Số thuế GTGT đầu ra là tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra được ghi trên hóa đơn GTGT. Cách tính thuế GTGT ghi trên hóa đơn như sau:


Thuế GTGT ghi trên mỗi hóa đơn

=

Giá của hàng hóa, dịch vụ

x

Thuế suất GTGT của hàng hóa, dịch vụ


 

2.000.000VNĐ = 20.000.000VNĐ x 10%

Như vậy, thuế GTGT hay thuế GTGT đầu ra là 2.000.000 đồng.

Thuế GTGT đầu vào

Số thuế GTGT đầu vào là tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được ghi trên mỗi hóa đơn GTGT. Cách tính giá thanh toán chưa có thuế GTGT ghi trên hóa đơn như sau:


Giá chưa có thuế GTGT

=

Giá thanh toán (đã có thuế GTGT)

1 + Thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%)


 

*

Cách tính giá thanh toán chưa có thuế GTGT khá đơn giản

Cách tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Cách tính số thuế GTGT phải nộp

Cách tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp là:


Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu

x

Tỷ lệ (%) GTGT trên doanh thu


Trong cách tính thuế GTGT:

Tỷ lệ % dùng để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động kinh doanh như sau:

Hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.Hoạt động dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.Hoạt động sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa hoặc hoạt động xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.Các hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Doanh thu là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

*

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp là tích giữa tỷ lệ % và doanh thu

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trực tiếp

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bài tập 1: Công ty A xuất bán 1 máy tính xách tay HP với giá bán (đã bao gồm thuế GTGT) là 11.000.000 đồng. Thuế suất GTGT của hàng hóa này là 10%. Hãy xác định giá bán chưa bao gồm thuế GTGT của máy tính.

Hướng dẫn giải:

Giá bán chưa thuế của máy tính = Giá đã có thuế / (1 + % thuế suất).

= 11.000.000 / (1 + 10%).

= 10.000.000 (đồng).

Bài tập 2: Công ty B xuất bán 10 chiếc máy tính ASUS với giá bán 10.000.000 đồng/chiếc. Nhân dịp khai trương nên công ty B đã giảm giá (chiết khấu thương mại) 5% cho mặt hàng máy tính ASUS. Hãy tính giá bao gồm thuế GTGT của lô hàng để viết hóa đơn.

Hướng dẫn giải:

Giá bao gồm thuế GTGT của 1 chiếc máy tính sau khi giảm giá:

10.000.000 - (10.000.000 x 0,05) = 9.500.000 (đồng).

Giá bao gồm thuế GTGT của 10 chiếc máy tính sau khi giảm giá:

9.500.000 x 10 = 95.000.000 (đồng).

Bài tập tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Bài tập: Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty C trong tháng 8/2020 diễn biến như sau:


Tồn kho đầu tháng:
Nguyên liệu X: 1,8 tấn, giá nhập kho 1.575.000 đồng/tấn.Nguyên liệu Y: 2,25 tấn, giá nhập kho 3.000.000 đồng/tấn.

Xem thêm: "Gợi Ý" 28+ Cách Làm Đẹp Cho Người Mập, Cẩm Nang Phối Đồ Cho Người Mập Cực Xịn


Mua vào trong tháng:
Nguyên liệu X: 18 tấn. Giá mua (chưa tính thuế GTGT) là 1.500.000 đồng/tấn. Thuế GTGT là 150.000 đồng/tấn.Nguyên liệu Y: 15 tấn. Giá mua (đã tính thuế GTGT) là 2.970.000 đồng/tấn.
Sản xuất trong tháng:
Sản xuất sản phẩm Z theo định mức: 1 sản phẩm Z sử dụng 4,5kg nguyên liệu X và 3kg nguyên liệu Y. Tổng số sản phẩm Z sản xuất trong tháng là 4.400 sản phẩm.Chi phí khác để sản xuất sản phẩm Z: 5.250.000 đồng.

Tiêu thụ trong tháng: Doanh nghiệp đã tiêu thụ hết sản phẩm Z với giá thanh toán là 18.750 đồng/sản phẩm. Đồng thời doanh nghiệp đem bán toàn bộ nguyên liệu Y còn thừa với giá thanh toán là 3.630.000 đồng/tấn.

Yêu cầu:

Tính số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Biết thuế suất của sản phẩm Z và nguyên liệu Y là 10%.Giả sử trong tháng doanh nghiệp còn tồn kho 1200 sản phẩm Z. Hãy tính số thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp này.

Hướng dẫn giải:

1. Tính thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp theo phương pháp trực tiếp:


Số lượng nguyên liệu để sản xuất ra 4.400 sản phẩm Z:
Lượng nguyên liệu X là: 4,5 x 4.400 = 19.800 kg = 19,8 tấn.Lượng nguyên liệu Y là: 3 x 4.400 = 13.200 kg = 13,2 tấn.Lượng nguyên liệu Y mua vào trong tháng để sản xuất Z là: 13,2 – 2,25 = 10,95 tấn.Giá trị hàng hóa mua vào tương ứng để sản xuất sản phẩm Z được tính như sau:

 Giá trị của 19,8 tấn nguyên liệu X + giá trị của 13,2 tấn nguyên liệu Y + chi phí khác.

<1,8 x 1.575.000 + 18 x (1.500.000 + 150.000)> + (2,25 x 3.000.000 + 10,95 x 2.970.000) + 5.250.000 = 77.056.500 đồng.

Giá trị hàng hóa của sản phẩm Z bán ra = Số lượng bán ra x Giá bán = 4.400 x 18.750 = 82.500.000 đồng.Thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm Z = (Giá trị hàng hóa bán ra – Giá trị hàng hóa mua vào tương ứng) x Thuế suất = (82.500.000 – 77.056.500) x 0,1 = 544.350 đồng.

Đối với nguyên liệu Y còn lại:


Lượng nguyên liệu Y còn lại tiêu thụ là : 15 + 2,25 – 13,2 = 4,05 tấn.
Giá trị hàng hóa mua vào: 4,05 x 2.970.000 = 12.028.500 đồng.Giá trị hàng hóa bán ra: 4,05 x 3.630.000 = 14.701.500 đồng.

=> Thuế GTGT đầu vào nguyên liệu Y còn lại tiêu thụ là: (14.701.500 + 12.028.500) x 0,1= 267.300 đồng.

=> Thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng = Thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm Z + Thuế GTGT đầu vào nguyên liệu Y còn lại tiêu thụ = 544.350 + 267.300 = 811.650 đồng.

2. Trường hợp còn tồn kho 1.200 sản phẩm Z:

– Giá thành đơn vị sản phẩm Z = Giá trị hàng hóa mua vào / Số lượng sản phẩm Z cần sản xuất = 77.056.500 / 4.400 = 17.512,84 đồng.

– Giá trị của số sản phẩm Z tiêu thụ là: (4.400 – 1.200) x 17.512,84 = 56.041.088 đồng.

– Giá trị hàng hóa của sản phẩm Z bán ra là: (4.400 – 1.200) x 18.750 = 60.000.000 đồng.=> Cách tính thuế GTGT của sản phẩm Z: (60.000.000 - 56.041.088) x 0,1 = 395.891,2 đồng.

=> Thuế GTGT cơ sở phải nộp trong tháng = Thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm Z + Thuế GTGT đầu vào nguyên liệu Y còn lại tiêu thụ = 395.891,2 + 267.300 = 663.191,2 đồng.


Chuyên mục: Y tế sức khỏe