Cách tính lô xiên 2

     
Cách tính chi phí lô xiên 2, 3, 4 khu vực miền bắc nạp năng lượng từng nào