Cách tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

     

Sau khi tập đúng theo toàn bộ giá thành phát sinh trong kỳ để tính giá thành sản phẩm, kế toán phải tiến hành nhận xét sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ kế toán hoặc cuối mỗi chu kỳ luân hồi sản xuất sản phẩm.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

1. Khái niệm thành phầm dở dang cuối kỳ:

– thành phầm dở dang vào cuối kỳ là những thành phầm mà tại thời khắc tính chi tiêu chưa hoàn thành về mặt kỹ thuật sản phẩm, thủ tục thống trị ở những giai đoạn của quy trình technology sản xuất sản phẩm.

– Số số lượng hàng hóa dở dang cuối kỳ vừa nhờ vào vào tiến trình sản xuất vừa phụ thuộc vào việc lựa chọn kỳ tính chi tiêu trước khi bước vào tính ngân sách chi tiêu sản phẩm. Nắm thể:

+ nếu chọn kỳ tính túi tiền không trùng với chu kỳ sản xuất sẽ có tác dụng tăng số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

+ nếu tìm kỳ tính ngân sách trùng với chu kỳ luân hồi sản xuất thành phầm thì sẽ tránh được hoặc bớt số số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Xem thêm: Làm Thế Nào Với Bệnh Sùi Mào Gà Ở Phụ Nữ Mang Thai ? Bệnh Sùi Mào Gà Khi Mang Thai

Tính túi tiền sản phẩm theo cách thức giản đơn

Đánh giá SPDD theo khối lượng sản phẩm chấm dứt tương đương

*

2. Phương thức đánh giá sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ theo giá thành nguyên vật liệu trực tiếp:

– văn bản phương pháp:

Theo cách thức đánh giá chỉ dở dang vào cuối kỳ này thì sản phẩm dở dang thời điểm cuối kỳ chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, còn những loại ngân sách chi tiêu khác như: chi phí gia công sản xuất sẽ tính không còn vào cho cục bộ sản phẩm trả thành.

– Điều kiện áp dụng:

Phương pháp này cân xứng với những doanh nghiệp sản xuất có tiến trình sản xuất thành phầm giản đơn, bao gồm khoản giá cả nguyên vật tư trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn trong tổng túi tiền sản lên đường sinh (so với chi phí nhân công trực tiếp và các khoản chi tiêu sản xuất chung).

*

– công thức tính:

DCK = (DĐK + CNVLTT) / (QTP+QD)* QD

Trong đó:

DĐK: giá thành dở dang đầu kỳ

DCK: túi tiền dở dang cuối kỳ

CNVLTT: túi tiền nguyên vật tư trực tiếp tạo ra trong kỳ

QTP: Tổng cân nặng sản phẩm hoàn thành

QD: Số số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

– Ví dụ:

Doanh ngh;iệp A vào thời điểm tháng 5/N sản xuất thành phầm X có các số liệu như sau:

+ ngân sách chi tiêu sản xuất dở dang thời điểm đầu tháng (dư nợ bên trên TK 154) là: 8.000.000 đồng

+ Tổng ngân sách sản xuất tập phù hợp được vào thời điểm tháng là: 60.000.0000 đồng, trong đó:

giá thành NVLTT: 40.000.000 đồng

ngân sách nhân công trực tiếp: 10.000.000 đồng

giá cả sản xuất chung: 10.000.000 đồng

+ trong thời điểm tháng sản xuất ngừng 100 thành phầm nhập kho, còn sót lại 20 thành phầm dở dang chưa xong vào cuối tháng.

Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang thời điểm cuối tháng theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp.

Hướng dẫn:

Áp dụng bí quyết tính sống trên, ta có:

Chi phí tổn sản xuất sản phẩm X dở dang thời điểm cuối tháng 5/N theo túi tiền NVLTT là:

 (8.000.000+40.000.000) / (100+ 20)*20 = 8.000.000

Ngoài cách thức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ngân sách chi tiêu NVLTT nêu trên thì doanh nghiệp sản xuất hoàn toàn có thể lựa lựa chọn một trong các phương thức đánh giá chỉ khác như: nhận xét sản phẩm cấp dưỡng dở dang theo trọng lượng hoàn thành tương đương, theo ngân sách chi tiêu sản xuất định mức,…


Chuyên mục: Y tế sức khỏe