Cách bấm máy tính tìm cực trị

     

Trich bài bác 1.16/ trang 13, sách BT GiảiTích 12(NC), Nguyễn HuyĐoan(cb) -Trần Phương Dung -Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng)


Giải:

Giải trên máy Casio fx-570ES PLUS ( cácmáy khác tương tự)

Ta có

*

Quy trình bấm phím như sau:

1. Lựa chọn chương trình giải phương trình bậc3

Y tế sức khỏe