Các loại bệnh bằng tiếng anh

     

Sức khoẻ là một trong những chủ đề thường chạm chán nhất khi tham gia học tiếng Anh. Nếu như bạn hoặc người thân trong gia đình cảm thấy ko khỏe khi tới thăm một quốc gia nói giờ đồng hồ Anh hoặc nếu bạn muốn giao tiếp cùng với ai kia về bệnh lý mà chúng ta mắc phải, bài toán biết tên tiếng Anh của những bệnh sẽ cực kỳ hữu ích. Đây cũng là danh sách các loại bệnh trong tiếng anh thực sự hữu dụng cho những nhiều người đang cần bổ sung vốn trường đoản cú vựng mang đến mình. Hãy thuộc caodangykhoatphcm.edu.vn khám phá các loại bệnh trong giờ đồng hồ Anh, những từ vựng tương quan đến khám đa khoa và thiết bị y tế cũng giống như cách sử dụng các mẫu câu để nói đến chủ đề sức khoẻ nhé!

*
Tổng hợp từ vựng về những loại dịch trong giờ anh

1. Từ vựng về các loại bệnh trong tiếng Anh thường xuyên gặp

1.1. Tự vựng về triệu triệu chứng bệnh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
1Backache (n)/ˈbæk.eɪk/Đau lưng
2Bleeding (n)/ˈbliːdɪŋ/Chảy máu
3Blister (n)/ˈblɪstər/Phồng rộp
4Bruise (n)/bruːz/Vết thâm
5Constipation (n)/ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/Táo bón
6Cough (v)/kɔf/Ho
7Diarrhea (n)/ˌdaɪəˈriːə/Tiêu chảy
8Earache (n)/’iəreik/Đau tai
9Eating disorder/ˈiːtɪŋ dɪsˈɔːrdər/Rối loạn ăn uống
10Fever (n)To have a fever/ˈfiːvɚ/Cơn sốt/Bị sốt
11Fracture (v)/ˈfræk.tʃər/Gãy xương
12Graze (v)/Greiz/Trầy xước da
13Headache (n)/ˈhɛdeɪk/Đau đầu
14Hurt/pain (v)/hɜːt/, /pān/Đau
15Insomnia (n)/ɪnˈsɑːmniə/Bị mất ngủ
16Itchy (adj)/ˈɪtʃ.i/Ngứa
17Nausea (n)/’nɔ:sjə/Chứng bi thương nôn
18Nauseous (adj)/ˈnɑː.ʃəs/Buồn nôn
19Pus (n)/pʌs/Mủ
20Rash (n)/ræʃ/Phát ban
21Runny nose/rʌniɳ nəʊz/Sổ mũi
22Sneeze (v)/sni:z/Hắt hơi
23Sniffle/sniflz/Khụt khịt, sổ mũi
24Sore eyes/’so:r ais/Đau mắt
25Stomachache (n)/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
26Swelling (n)/ˈswelɪŋ/Sưng tấy
27Swollen (adj)/ˈswoʊlən/Bị sưng
28Tired, Sleepy (adj)/ˈtaɪərd/, /ˈsliːpi/Mệt mỏi, buồn ngủ
29Toothache (n)/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
30Vomit (v)/ˈvɑːmɪt/Nôn mửa
Từ vựng về triệu chứng căn bệnh trong giờ đồng hồ Anh

1.2. Trường đoản cú vựng về tên của các loại bệnh trong tiếng Anh phổ biến

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
31Acne/’ækni/Mụn trứng cá
32Albinism/ˈælbɪnɪzəm/Bệnh bạch tạng
33Allergy/ˈælərdʒi/Dị ứng
34Asthma/ˈæzmə/Hen, suyễn
35Backache/ˈbækeɪk bəʊn/Bệnh đau lưng
36Bilharzia/bɪlˈhɑːrtsiə/Bệnh giun chỉ
37Boil/bɔɪl/Mụn nhọt
38Broken bone/ˈbrəʊ.kən bəʊn/Gãy xương
39Burn/bɜːn/Bỏng
40Cancer/ˈkænsər/Bệnh ung thư
41Chicken pox/ˈtʃɪkɪn pɑːks/Bệnh thủy đậu
42Chill/tʃɪl/Cảm lạnh
43Cholera/ˈkɑːlərə/Bệnh tả
44Cirrhosis/səˈroʊsɪs/Bệnh xơ gan
45Depression/dɪˈpreʃn/Suy nhược cơ thể
46Diabetes/,daiə’bi:tiz/Bệnh đái đường
47Diabetes/ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/Bệnh tè đường
48Fever virus/’fi:və ‘vaiərəs/Sốt khôn cùng vi
49Flu/fluː/Cúm
50Food poisoning/fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/Ngộ độc thực phẩm
51Gout/ɡaʊt/Bệnh Gút
52Haemorrhoids/ˈhemərɔɪdz/Bệnh trĩ
53Headache/ˈhed.eɪk/Đau đầu
54Heart attack/hɑːrt əˈtæk/Nhồi huyết cơ tim
55Hepatitis/ˌhepəˈtaɪtɪs/Viêm gan
56High blood pressure/haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/Cao huyết áp
57Hypertension/ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/Huyết áp cao
58ill/sick/ɪl/ /sɪk/Ốm
59Infected/in’dʤekʃn/Nhiễm trùng
60Inflamed/ɪnˈfleɪmd/Bị viêm
61Insect bite/ˈɪn.sekt baɪt/Côn trùng đốt
62Low blood pressure/loʊ blʌd ˈpreʃər/Huyết áp thấp
63Lump/lʌmp/U bướu
64Lung cancer/lʌŋ ˈkænsər/Ung thư phổi
65Malaria/məˈleriə/Sốt rét
66Measles/ˈmiːzlz/Bệnh sởi
67Migraine/ˈmaɪɡreɪn/Bệnh đau nửa đầu
68Mumps/mʌmps/Bệnh quai bị
69Paralysed/ˈpærəlaɪz/Bị liệt
70Pneumonia/nuːˈmoʊniə/Viêm phổi
71Rheumatism/ˈruːmətɪzəm/Bệnh rẻ khớp
72Scabies/ˈskeɪbiːz/Bệnh ghẻ
73Skin-disease/skɪn dɪˈziːz/Bệnh xung quanh da
74Smallpox/ˈsmɔːlpɑːks/Bệnh đậu mùa
75Sore throat/sɔːʳ θrəʊt/Viêm họng
76Sprain/spreɪn/Bong gân
77Stomachache/ˈstʌmək-eɪk/Đau dạ dày
78To catch a cold/tuː kætʃ ə kəʊld/Bị dính cảm
79Toothache/ˈtuːθ.eɪk/Đau răng
80Tuberculosis/tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/Bệnh lao
81Typhoid/ˈtaɪfɔɪd/Bệnh yêu thương hàn
Từ vựng về tên của những loại bệnh dịch trong giờ Anh phổ biến

2. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh dịch viện

*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về căn bệnh viện

2.1. Các loại khám đa khoa trong giờ đồng hồ Anh

STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
82Hospital/ˈhospitl/Bệnh Viện
83Mental hospital/mentl’hɔspitl/Bệnh Viện trung khu thần
84General hospital/dʤenərəl’hɔspitl/Bệnh Viện nhiều khoa
85Field hospital/fi:ld’hɔspitl/Bệnh Viện dã chiến
86Nursing home/nə:siɳhoum/Bệnh Viện chăm sóc lão
87Children hospital/ˈtʃɪl.drən ‘hɔspitl/Bệnh Viện nhi
88Maternity hospital/mə’tə:niti’hɔspitl/Bệnh Viện phụ sản
89Orthopedic hospital/ɔ:rθəˈpi:dɪks ˈhospitl/Bệnh Viện chỉnh hình
Các loại khám đa khoa trong giờ đồng hồ Anh

2.2. Những khoa trong căn bệnh viện


*
Từ vựng về những khoa trong căn bệnh viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
90Andrology/ænˈdrɒdʒ.ən.i/Nam khoa
91Anesthesiology/æn.əsˌθiː.ziˈɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa gây mê
92Cardiology/ˌkɑː.diˈɒl.ə.ɡi/Khoa tim
93Dermatology/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒi/Chuyên khoa domain authority liễu
94Dietetics (and nutrition)/ˌdaɪ.əˈtet.ɪks/Khoa dinh dưỡng
95Endocrinology/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/Khoa nội tiết
96Epidemiology/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒi/Khoa dịch tễ học
97Gastroenterology/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒi/Khoa tiêu hóa
98Geriatrics/ˌdʒer.iˈæt.rɪks/Lão khoa
99Gynecology/ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒi/Phụ khoa
100Hematology/ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/Khoa máu học
101Immunology/ˌɪm.jəˈnɒl.ə.dʒi/Miễn dịch học
102Inpatient department/ˈɪn.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa người mắc bệnh nội trú
103Internal medicine/ɪnˌtɜː.nəl ˈmed.ɪ.sən/Nội khoa
104Nephrology/nɪˈfrɒl.ə.dʒi/Thận học
105Neurology/njʊəˈrɒl.ə.dʒi/Khoa thần kinh
106Neurosurgery/ˌnjʊə.rəʊˈsɜː.dʒər.i/Ngoại thần kinh
107Nuclear medicine/ˈnjuː.klɪər ˈmed.ɪ.sən/Y học phân tử nhân
108Odontology/ˌɒd.ɒnˈtɒl.ə.dʒi/Khoa răng
109Oncology/ɒŋˈkɒl.ə.dʒi/Ung thư học
110Ophthalmology/ˌɒf.θælˈmɒl.ə.dʒi/Khoa mắt
111Orthopedic surgery/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại chỉnh hình
112Orthopedics/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪks/Khoa chỉnh hình
113Outpatient department/ˈaʊt.peɪ.ʃənt dɪˈpɑːt.mənt/Khoa người bị bệnh ngoại trú
114Plastic surgery/ˌplæs.tɪk ˈsɜː.dʒər.i/Phẫu thuật chế tạo hình
115Surgery/ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại khoa
116Thoracic surgery/θəˈræs.ɪk ˈsɜː.dʒər.i/Ngoại lồng ngực
117Traumatology/ˌtrɔ:mə’tɔlədʤi/Khoa chấn thương
118Urology/jʊəˈrɒl.ə.dʒi/Niệu khoa
Từ vựng về các khoa trong dịch viện

Bài viết tham khảo: 10 bí quyết học tự vựng tiếng Anh trực thuộc nhanh, nhớ lâu cho những người mới bắt đầu

2.3. Những chức vụ trong dịch viện


*
Từ vựng về những chức vụ trong căn bệnh viện
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
119Anaesthetist/əˈni:sθətist/Bác sĩ tạo tê
120Cardiologist/ˌkɑ:.diˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ tim mạch
121Consultant/kənˈsʌltənt/Bác sĩ tứ vấn
122Dermatologist/ˌdɜː.məˈtɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ domain authority liễu
123Doctor/ˈdɒk.tə/Bác sĩ
124Endocrinologist/ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ nội tiết
125Epidemiologist/ˌep.ɪ.diː.miˈɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ dịch tễ học
126Gastroenterologist/ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒɪst/Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa
127General practitioner/ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər/Bác sĩ đa khoa
128Gynecologist/ˌɡaɪ.nəˈkɑ:.lə.dʒɪst/Bác sĩ sản phụ khoa
129Hematologist/ˌhiː.məˈtɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ máu học
130Neurologist/nʊˈrɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ chăm khoa thần kinh
131Nurse/nɜːs/Y tá
132Obstetrician/ˌɑːb.stəˈtrɪʃ.ən/Bác sĩ sản khoa
133Oculist/ˈɑː.kjə.lɪst/Bác sĩ mắt
134Oncologist/ɑːnˈkɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ chăm khoa ung thư
135Orthopedist/ˌɔːr.θəˈpiː.dɪst/Bác sĩ nước ngoài chỉnh hình
136Otorhinolaryngologist/ ENT doctor/ˌoʊ.toʊ.raɪ.noʊ.ler.ɪŋˈɡɑː.lə.dʒɪst/Bác sĩ tai mũi họng
137Patient/peɪʃnt/Bệnh nhân
138Physician/fɪˈzɪʃ.ən/Y Sĩ
139Psychiatrist/saɪˈkaɪə.trɪst/Bác sĩ chuyên khoa trung khu thần
140Radiographer/ˌreɪ.diˈɒɡ.rə.fər/Nhân viên chụp X quang
141Surgeon/ˈsə:dʤən/Bác sĩ phẫu thuật
142Traumatologist/ˌtrɔ:mə´tɔlədʒist/Bác sĩ chăm khoa chấn thương
Từ vựng về những chức vụ trong căn bệnh viện

3. Trường đoản cú vựng về dung dịch và luật y tế


*
Từ vựng về thuốc và hình thức y tế
STTTừ vựngPhiên âmÝ nghĩa
143Anaesthetic/ˌænəsˈθetɪk/Thuốc khiến tê
144Antibiotics/ˌæntibaɪˈɑːtɪk/Kháng sinh
145Bandage/ˈbændɪdʒ/Băng gạc
146Capsule/ˈkæpsəl/Thuốc bé nhộng
147Cast/kɑːst/Bó bột
148Clutch/klʌtʃ/Dụng nắm kẹp
149Drill/dɹɪɫ/Máy khoan
150Gauze pads/ɡɔːz pæd/Miếng gạc
151Injection/ɪnˈdʒekʃən/Thuốc tiêm
152Medical insurance/ˈmedɪkəl ɪnˈʃɜrəns/Bảo hiểm y tế
153Medication/ˌmedəˈkeɪʃən/Dược phẩm
154Medicine/ˈmɛd.sən/Thuốc
155Needle/ˈniː.dl/Kim khâu
156Ointment/ˈɔɪntmənt/Thuốc mỡ
157Painkiller/ˈpeɪnˌkɪlər/Thuốc sút đau
158Paste/peɪst/Thuốc bôi
159Pill/pɪl/Thuốc bé nhộng
160Powder/ˈpaʊdər/Thuốc bột
161Sleeping pill/ˈsliːpɪŋ ˌpɪl/Thuốc ngủ
162Solution/səˈluːʃən/Thuốc nước
163Spray/spreɪ/Thuốc xịt
164Stethoscope/ˈstɛθəsˌkoʊp/Ống nghe
165Stretcher/ˈstrɛtʃə/Cái cáng
166Syringe/sɪˈrɪndʒ/Ống tiêm
167Syrup/ˈsɪrəp/Thuốc xẻ dạng siro
168Tablet/ˈtæblət/Thuốc viên
169Throat lozenges/θroʊt ˈlɑːzəndʒ/Thuốc viêm họng viên
170Travel sickness tablets/ˈtrævəl ˈsɪknəs ˈtæblət/Thuốc say tàu xe
171Vitamin pills/ˈvɪtəmɪn pɪl/Thuốc vitamin
172Wheelchair/ˈwiːltʃer/Xe lăn
Từ vựng về dung dịch và pháp luật y tế

4. Chủng loại câu thực hiện từ vựng về các loại căn bệnh trong tiếng Anh

Sức khỏe mạnh là giữa những chủ đề thông dụng trong các cuộc đàm thoại bằng tiếng Anh. Những thắc mắc về mức độ khoẻ cũng thường được nhìn nhận như một lời hỏi thăm. Sau đây là một số mẫu mã câu thường chạm mặt sử dụng từ vựng chủ thể sức khỏe khi chúng ta được hỏi thăm, hoặc khi bạn đi khám tại bệnh viện và phân tích và lý giải các vụ việc về sức mạnh của mình.

Bạn đang xem: Các loại bệnh bằng tiếng anh


*

4.1. Mẫu câu hỏi về tình hình sức khoẻ

How are you?Bạn khoẻ khôngWhere’s the pain?Bạn đau ở đâu?What is the matter?Anh bị làm sao?How are you feeling?Bây giờ anh thấy thay nào?Are you feeling any better?Anh sẽ thấy khá hơn chưa?How long have you had it?Tình trạng này kéo dài bao thọ rồi?I think you should go and see a doctor Tôi nghĩ bạn nên đi gặp mặt bác sĩAre you feeling alright? Bây giờ chúng ta có thấy ổn không?Are you feeling any better? Bây giờ chúng ta đã thấy đỡ rộng chưa?Do you have any allergies?Bạn gồm bị không thích hợp không?

4.2. Mẫu mã câu vấn đáp về triệu chứng sức khoẻ

​​Pretty well.Cũng khỏeVery well, thank you.Rất khỏe, cảm ơn.I often feel backache when i get up in the morningTôi thường cảm giác đau sườn lưng khi ngủ dậy.I’ve got a sore throat.Tôi bị viêm nhiễm họng.I’m constipated.Tôi bị apple bón.I feel chilly, dizzy and tired.Tôi cảm thấy lạnh, hoa mắt và mệt mỏi mỏi.Yesterday I had a runny nose, I feel terrible.Hôm qua, tôi bị sổ mũi, tôi cảm xúc rất cực nhọc chịu.I’m allergic lớn antibiotics.Tôi bị không thích hợp với thuốc phòng sinh.

4.3. Đoạn hội thoại mẫu mã khi đi khám bệnh

Dưới đây là một đoạn hội thoại mẫu giữa bác sĩ và bạn bệnh mang đến khám khi bị đau nhức bụng với không ít mẫu câu chúng ta cũng có thể tham khảo khi đi kiểm tra sức khỏe bệnh.


Bản tiếng Anh:

Doctor: Good morning. What seems lớn be the problem?Patient: Well, I’ve been having really bad pains near my chest area. I’ve been struggling khổng lồ get any sleep or go to work, because of the pain!Doctor: I’m going to lớn press on your stomach, tell me where it hurts.Patient: Yes. That’s where it hurts most.Doctor: Okay, so it seems that you have abdominal pain.

Xem thêm: Cây Chùm Ngây Trị Bệnh Gì - Chùm Ngây Với Những Tác Dụng Không Ngờ Tới

Patient: What’s that?Doctor: Abdomen refers khổng lồ your stomach. So, you have stomach pains. How long have you had this pain for?Patient: About a week now.Doctor: Are you having any problems with your bowel movement?Patient: Sorry, what vị you mean by that?Doctor: Are you able to lớn go to lớn the nhà vệ sinh without any problems?Patient: No. I’m actually really struggling to go to lớn the toilet. It’s very painful.Doctor: Okay. So, it seems that you have a common type of bowel problem. This is called constipation. This is usually caused by lack of fiber intake, exercise, or not drinking enough liquids.Patient: Ah, khổng lồ be honest, I rarely drink water or exercise.Doctor: So, that’s the problem. I recommend that you make some changes lớn your diet và lifestyle. Drink at least six lớn eight cups of water a day. Try khổng lồ exercise at least three times a week. Và try lớn eat food that is high in fibre, such as cereals, fruit, and vegetables.Patient: Okay, I’ll bởi vì that. Are you able to lớn give me something to lớn help with the pain right now?Doctor: I can only prescribe medication if those lifestyle changes vày not help. I suggest you make those changes lớn your lifestyle, & if you still have pains, I’ll give you laxatives. Laxatives help with bowel movement by easing congestion. In the meantime, you can take paracetamol to lớn ease the pain.Patient: Okay, thanks for your help.Doctor: No problem. Take care of yourself.Patient: Thanks. Bye!

Bản dịch giờ Việt:

Bác sĩ: chào buổi sáng. Chị gặp phải vấn đề gì thế?Bệnh nhân: Vâng, tôi thấy đau ở ngay sát vùng ngực.Vì vậy nên tôi đi làm việc hay ngủ nghỉ đều rất khó khăn.Bác sĩ: Tôi vẫn ấn vào bụng chị, chị mang lại tôi biết nhức ở nơi nào nhé.Bệnh nhân: Vâng. Đó là chỗ đau nhất.Bác sĩ: Được rồi, vậy dường như như chị bị đau bụng.Bệnh nhân: nghĩa là gì vậy?Bác sĩ: Đau sống bụng nghĩa là dạ dày của chị có vấn đề.Chị đã bị đau như thế này bao lâu rồi?Bệnh nhân: Khoảng một tuần nay rồi.Bác sĩ: Chị có gặp gỡ vấn đề gì trong bài toán đi lau chùi không?Bệnh nhân: Xin lỗi, là sao cơ ạ?Bác sĩ: Chị bao gồm đi vệ sinh bình thường mà không gặp mặt vấn đề gì không?Bệnh nhân: Không. Tôi thực sự rất vất vả lúc đi vệ sinh. Siêu đau.Bác sĩ: Được rồi. Có vẻ như như chị đang gặp phải một vấn đề chung ở mặt đường ruột. Được hotline là chứng apple bón. Điều này thường xẩy ra do thiếu chất xơ, cộng đồng dục hoặc uống không đủ nước.Bệnh nhân: À, nói thiệt thì tôi khôn xiết ít khi uống nước hay bầy dục.Bác sĩ: Vậy đề nghị đó là vấn đề. Tôi khuyên nhủ chị nên biến đổi chế độ siêu thị và lối sống của mình. Uống tối thiểu sáu cho tám cốc nước mỗi ngày. Cố gắng tập thể dục tối thiểu ba lần một tuần. Và cố gắng ăn hoa màu giàu chất xơ, chẳng hạn như ngũ cốc, trái cây và rau quả.Bệnh nhân: Được rồi, tôi sẽ làm vậy. Bác bỏ sĩ có thể cho tôi đồ vật gi đó để giúp tôi sút đau ngay hiện thời không?Bác sĩ:Tôi chỉ có thể kê 1-1 thuốc giả dụ những đổi khác đó không giúp ích gì. Tôi khuyên răn chị nên đổi khác lối sinh sống của mình, nếu như chị vẫn còn đau, tôi sẽ mang đến chị uống dung dịch nhuận tràng. Thuốc nhuận tràng giúp cung ứng nhu đụng ruột bằng cách giảm giảm sự tắc nghẽn. Trong thời hạn chờ đợi, chị hoàn toàn có thể uống paracetamol để giảm sút cơn đau.Bệnh nhân: Được rồi, cảm ơn bởi vì sự hỗ trợ của bác sĩ.Bác sĩ: không tồn tại gì. Chị nhớ chăm sóc sức khỏe mạnh nhé.Bệnh nhân: Cảm ơn. Chào bác sĩ.

Hy vọng bài viết của caodangykhoatphcm.edu.vn trên phía trên đã cung cấp được vốn trường đoản cú vựng thực sự hữu ích cho quý phụ huynh với các bé nhỏ về chủ đề sức khỏe. Thông qua đó biết được những loại bệnh thông dụng trong tiếng Anh, hiểu được cách thực hiện mẫu thắc mắc và vấn đáp khi đi khám bệnh. Hãy luyện tập tiếp tục và áp dụng các kiến thức vào thực tế để ngày càng nâng cấp hơn vốn từng vựng và năng lực tiếng Anh của mình. Tía mẹ bé nhỏ có thể tham khảo thêm phòng luyện thi ảo caodangykhoatphcm.edu.vnđể giúp các con ôn luyện các kĩ năng tiếng Anh thiệt vui hiệu quả.


Chuyên mục: Y tế sức khỏe