Giảm chỉ tiêu tuyển sinh với các Trường Đại học không đủ năng lực

1
Bạn cần hỗ trợ?
#1 Cao Dẳng Y Dược TP.HCM tuyển sinh Miễn giảm 100% học phí 2018

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh với các Trường Đại học không đủ năng lực

Từ ngày 3-18/5/2018, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra về điều kiện đảm bảo giáo dục thực tế tại một số cơ sở đào tạo trên cả nước nhằm kiểm soát  Theo như kết quả kiểm tra, hiện nay vẫn còn một số Trường Đại học chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

Kiểm tra tỷ lệ về diện tích sàn nhà xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học. Theo như kết quả điều tra, còn nhiều Trường chưa đảm bảo theo quy định  tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT (quy định là 2,8 m2/SV). Như Trường Đại học Tài chính – marketing có diện tích 2.35m2/SV, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội có diện tích 0,97m2/ SV… có diện tích sàn trực tiếp phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của sinh viên chưa đảm bảo theo quy định.

Một số Trường chưa đảm bảo tỉ lệ sinh viên/ giảng viên đối với một số ngành đào tạo như Trường Đại học Thành đô, Đại học Duy tân, Đại học kiến trúc Đà Nẵng…

Trường Đại học Thành Đô có 4 khối ngành, trong cả 4 ngành mà Nhà trường đang đào tạo đều không đáp ứng quy định về năng lực  đào tạo tính theo tỉ lệ sinh viên/ giảng viên năm học 2018.

thpt-quoc-gia1

Trường Đại học Duy Tân cũng có 4 khối ngành, khối ngành VI tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 16,32 trong khi quy định là 15. Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên / giảng vien là 28,76 và quy định của Bộ với khối VII là 25.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có 04 khối ngành là Khối ngành II, III, V và VII; trong đó có Khối ngành II tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 23,05 – quy định là 10; Khối ngành VII tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 31 – quy định là 25.

Theo như quy đinh của Bộ giáo dục và đào tạo, các trường chưa đảm bảo đáp ứng quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học sẽ phải đảm bảo có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2018. Đối với các trường chưa đảm bảo được tỉ lệ sinh viên/giảng viên thì Bộ yêu cầu các trường bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định.

Phía lãnh đạo Bộ cho biết, trong thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra việc triển khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo, theo dõi và liên tục kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo không đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng.

Trước vấn đề này, Bộ GD&ĐT cũng sẽ giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo của các trường. Các trường vi phạm sẽ bị xử lý nghiệm theo đúng quy định.

Nguồn: Báo dân sinh